Erasmus a jiné zahraniční aktivity

Od roku 1998 pomohl  nejúspěšnější evropský vzdělávací program Erasmus již více než 60 tisícům českých studentů a téměř 22 tisícům zaměstnanců a pedagogů českých vysokých škol vycestovat do zahraničí. Program Erasmus není jen pouhé studium a cestování, je to především získávání zkušeností a nových přátel, budování vztahů mezi jednotlivci a institucemi napříč národy a rozvíjení vztahů mezi vysokými školami a podniky. Erasmus pomáhá studentům a zaměstnancům vysokých škol v jejich osobním a profesním rozvoji. Více o programu ERASMUS se dozvíte na těchto webových stránkách:

MVŠO je zapojena do programu Erasmus již od roku 2010. Na období let 2014 - 2021 získala MVŠO oprávnění Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), což je listina, kterou Evropská komise opravňuje vysokoškolskou instituci k účasti v programu Erasmus+. Její přidělení je podmíněno schválením tzv. Erasmus Policy Statement (EPS) a žádosti o ECHE.

MVŠO nabízí svým studentům široké možnosti studijních pobytů i pracovních stáží v zahraničí, které přináší mnohem více než jen kredity.

Co získáte studiem v zahraničí:

Co získáte praxí v zahraničí:

MVŠO má v rámci programu Erasmus uzavřené mezi-institucionální smlouvy s vysokými školami v Evropské unii i v Turecku.

Sledujte naše nabídky v aktualitách!!!

Více informací k jednotlivých typům mobilit naleznete v podkapitolách této sekce.

Kontakty

Oddělení mezinárodních vztahů

rektorát MVŠO
Mgr. Bc. Irena Kovačičinová (irena.kovacicinova@mvso.cz)
tel. 587 333 521

Martina Kopecká (martina.kopecka@mvso.cz)
Tel. 587 332 340

Rychlý kontakt

MVŠO, o.p.s.
tř. Kosmonautů 1288/1
Hodolany, 77900 Olomouc
  • +420 587 332 311
  • mvso(zavináč)mvso.cz
podrobné kontaktní informace »

Bankovní spojení

  • č.ú.: ČSOB Olomouc 197621416/0300
  • BIC: CEKOCZPP
  • IBAN: CZ47 0300 0000 0001 9762 1416
  • IČO: 26867184
  • DIČ: CZ26867184