Studenti testují chytrou zásuvku: „Byli jsme překvapeni spotřebou routeru“, říkají.

Studenti magisterského programu Ekonomika a management se v uplynulém semestru zapojili do projektu zaštítěného rektorkou Moravské vysoké školy ve spolupráci s vývojovým oddělením TESCO SW. Náplní bylo otestovat nový výrobek Hexade SmartPlug a s jeho pomocí vykreslit potenciál pro optimální používání domácích spotřebičů vstříc úspoře elektrické energie. Hexade SmartPlug je chytrou zásuvkou, která je spárovaná s mobilní aplikací, přes kterou je uživatel schopen zásuvku ovládat a sledovat data o spotřebě a využití připojeného zařízení.

Celkem šest studentů si na měsíc zapůjčilo po čtyřech chytrých zásuvkách, což jim umožnilo testovat jak funkčnost produktu a aplikace, tak praktickou využitelnost – tu v párech pojali každý z jiného konce, a přece táhli jeden provaz. Vzniklé projekty navrhují snadná řešení pro běžný provoz domácnosti vedoucí k pozitivním dopadům na domácí rozpočet i prostředí, v němž žijeme. Filip Zaoral s Filipem Najvárkem vsadili do centra svého zkoumání notebook, jehož roční provoz při nepřetržitém napájení vyčíslili na 1 734 Kč. Při 18 hodinách částka činí 1 299 Kč a při optimálním využívání kapacity baterie přístroje, a tedy plného nabití a vybití dvakrát denně se jim povedlo náklady na elektřinu odhadnout na 288 Kč ročně.

Autoři své výsledky vztahují na čtvrt milionu domácností, které se nacházejí v Olomouckém kraji a vyvozují jasný závěr, když nalepují cenovku na možnou úsporu v případě, že by pouhá čtvrtina domácností přešla z napájení 18 hodin denně na efektivní využívání při napájení po 4 hodiny. Tato částka činí 65 milionů Kč za rok a autoři pro lepší představu uvádějí, že „z úspory by šlo financovat například opravu zimního stadionu (55 milionů korun), celková protipovodňová opatření kolem Moravy ve výši 45 milionů korun, nebo rekonstrukci několika škol v Olomouci.“

Na životní prostředí zacílily svůj projekt Simona Látalová s Šárkou Povýšilovou. Pracují s modelovou domácností obývanou studenty a zaměřují se na spotřebu energie běžnými spotřebiči při tržní ceně elektřiny 4,35 Kč za 1 kWh. Určují potenciální peněžní úsporu v případě vypojování spotřebičů v čase, kdy je nepoužíváme.

Ve svém článku nabádají k uvážlivému nakládání s elektrickou energií získávanou z přírodních zdrojů, jejichž množství je omezené. Dává to smysl nejen vzhledem k našim peněženkám, ale také pro ochranu prostředí, v němž žijeme. Autorky článek uzavírají zjištěním, že jedna domácnost, která svoje chování tímto způsobem upraví, je schopna za uspořené peníze vysázet ročně dva listnaté stromy. V případě, kdy by se tuto myšlenku podařilo vnést do každé z více než čtyř milionů domácností v České republice, mohli bychom za rok vysadit přes devět milionů stromů. Takové množství odpovídá ploše deseti hektarů hustého lesa, který je schopen absorbovat například množství oxidu uhličitého vyprodukované autem při ujetí milionu kilometrů. Stromy dále zachycují prachové částice, čistí vzduch, který dýcháme a rovněž ochlazují své okolí.

Spotřebič, který ze sledovaných nabízí nejvyšší potenciál k úspoře se pak stal předmětem zájmu pro Alenu Orálkovou a Štěpánku Stejskalovou. Při průměrné aktuální spotřebě 0,1807 kWh a zcela běžném zapojení 24/7 je wifi-router hlavním podezřelým. Studentky tedy přicházejí s otázkou: Co kdyby se spojilo 1 000 domácností a rozhodly se takto uspořené peníze vynaložit na dobročinné účely? Mluvíme o částce sahající na 2,5 milionu Kč ročně a jde o peníze, které v našich domovech, zatímco spíme, pracují opravdu neefektivně. Dalo by se říct, že 2,5 milionu Kč se v 1 000 domácnostech jen tak poflakuje.

„Tak co říkáte?“, ptají se autorky. „Nevyplatí se vypínat svůj wifi-router na 8 hodin denně, když spíte? Nezabere vám to více jak 10 sekund, a naopak to pomůže zachránit zvířata před hladem a utracením, vzdělat děti v rozvojové zemi, nebo podpořit novorozenecké oddělení. Pokud vás v této nelehké době nenapadá, jak aktivně pomoci, vypněte si wifi-router a darujte peníze tam, kde to má smysl.“

Autoři projektu: Filip Najvárek, Filip Zaoral, Alena Orálková, Štěpánka Stejskalová, Simona Látalová, Šárka Povýšilová
Mentoring: Richard Šmilňák