doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M.

Odborný garant | Ústav společenských věd

Blanka Vítová působí na Ústavu společenských věd. Kromě Právnické fakulty Univerzity Palackého, kterou absolvovala v roce 2001, studovala rovněž na Juridiska fakulteten Stockholms Universitet ve Švédsku, kde v roce 2004 roce dokončila studium (Magister legum, LL.M.), v témže roce složila i rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, kde absolvovala rovněž postgraduální doktorské studium v oboru Občanské právo. Habilitační práci na téma Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci soukromého práva obhájila v roce 2016. Od roku 2007 byla členkou rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku. Pravidelně publikuje v českých i zahraničních odborných časopisech, bádá v rámci vědecké a mezinárodní vědecké projektové činnosti, přednáší na mezinárodních konferencích a jako jeden ze spoluautorů se rovněž podílí na tvorbě prestižních komentářů k občanskému zákoníku. Oblastí její specializace je zejména občanské smluvní a spotřebitelské právo.

Kontakt

blanka.vitova@mvso.cz
+420 587 332 355
kancelář B2.330

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost