Covid-19: aktuální opatření

Výuku nově natáčíme a v případě nemožnosti realizovat přímou výuku přejdeme plně do online režimu.

V celém areálu campusu jsme rozmístili dostatek dezinfekčních prostředků pro vaši maximální ochranu.

O všech změnách, které vycházejí v rámci vládních nařízení, vás budeme obratem informovat.

Jak bude probíhat výuka v tomto semestru?

Výuka prezenčního studia

Výuka prezenčních studentů bude zahájena standardním způsobem. V případě vládních nařízení omezujících přítomnost studentů na půdě vysoké školy se okamžitě přejde do online režimu. Studenti tak budou moci sledovat přednášky v přímém přenosu, případně si je kdykoli pustit ze záznamu přes MS Teams.

Sledujte aktuální změny v rozvrhu.

Výuka kombinovaného studia

Výuka kombinovaných studentů bude zahájena v novém režimu. Vedle klasických tutoriálů, které probíhají na půdě školy, bude z přednášek pořizován audiovizuální záznam, který bude studentům kdykoli k dispozici v MS Teams. V případě vládních nařízení omezujících přítomnost studentů na půdě vysoké školy se okamžitě přejde do online režimu.

Jak to bude s ukončením předmětů?

V případě, že se aktuální pandemická situace neumožní studentům včasné dokončení studijních povinností (studentské praxe, případové studie, projekty zahrnující účast třetích stran atp.), lze studentům umožnist tzv. odložené plnění, kdy budou moci studenti všechny požadavky na ukončení předmětu splnit i po skončení řádného termínu. 

Od zimního semestru se můžete těšit na online přednášky přes MS Teams. Po konci semestru budou záznamy umístěny na portál edulam.cz.

Kdy se mohu účastnit výuky?

 • Nemám akutní zdravotní potíže odpovídajících respiračnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
 • Nemám v daném čase nařízeno karanténní opatření či izolaci ve smyslu § 2 odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb., c.
 • Řádně dezinfikuji ruce dezinfekčními prostředky.
 • Plním ostatní povinnosti stanovené v tomto rozhodnutí.

Postup pro studenty, pokud:

mají příznaky respiračního onemocnění

 • Kontaktujte telefonicky/e-mailem svého lékaře a dbejte jeho pokynů.
 • I bez doporučení lékaře zůstaňte v domácím prostředí a využijte povolenou kapacitu ve výuce, případně požádejte vyučující o omluvu z povinné účasti na výuce stanovení náhradních studijních povinností.
 • Dodržujte hygienická opatření a zásady karantény.

mají pozitivní výsledek testu na covid-19

 • Dodržujte pravidla izolace a dbejte pokynů lékaře.
 • Sdělte tuto informaci studijnímu oddělení (tel.: ++420 587 332 374; studijni@mvso.cz)

se setkali s osobou pozitivně testovanou na covid-19

 • Sdělte tuto informaci studijnímu oddělení (tel.: ++420 587 332 374; studijni@mvso.cz)
 • Vyčkejte a dbejte pokynů Krajské hygienické stanice Olomouc nebo hygienické stanice v místě vašeho bydliště při případném trasování kontaktů.
 • Dodržujte hygienická opatření.
 • Preventivně používejte ochranné prostředky dýchacích cest i mimo dosah nařízení MZ ČR (při setkání se studenty, kolegy, přáteli, učiteli).
 • Omezte svou účast na hromadných akcích.
Veškerá pravidla pro průběh výuky a zkoušení v akademickém roce 2020/2021 jsou ukotvena v Příkazu prorektorky pro studijní a pedagogické záležitosti.


Pozn: Sledujeme všechna vládní nařízení týkající se pravidel výuky na vysokých školách, na která jsme schopni flexibilně reagovat. O veškerých změnách budete informováni prostřednictvím e-mailu a této sekce.