Covid-19: aktuální opatření

kontaktní osoba pro hygienické stanice: Mgr. Markéta Vitoslavská, +420 724 444 414, marketa.vitoslavska@mvso.cz

Výuku nově natáčíme a v případě nemožnosti realizovat přímou výuku přejdeme plně do online režimu.

V celém areálu campusu jsme rozmístili dostatek dezinfekčních prostředků pro vaši maximální ochranu.

O všech změnách, které vycházejí v rámci vládních nařízení, vás budeme obratem informovat.

Přístup ke studijní literatuře

Studenti MVŠO mají možnost využít elektronickou knihovnu na portálu EDULAM i materiály zpřístupněné Národní knihovnou.

Co musím udělat pro získání přístupu do databáze Národní knihovny?

  1. klikněte na web ndk
  2. přihlaste se pomocí účtu ID NDK
  3. zvolte možnost „Přihlašujete se poprvé“
  4. na pracovní e-mail Vám přijde výzva k tvorbě hesla
  5. po přihlášení Vám budou publikace zpřístupněny

Kompletní návod od NDK.

Jak bude probíhat výuka v tomto semestru?

Výuka prezenčního studia

Výuka prezenčních studentů bude zahájena v online režimu v souladu s rozvrhem výuky; studenti tak budou moci absolvovat přednášky i cvičení v přímém přenosu. Jakmile to vládní opatření umožní, přejdeme na standardní prezenční výuku.

V průběhu semestru budou na portálu edulam.cz k dispozici i záznamy z výuky kombinovaného studia.

Sledujte aktuální změny v rozvrhu.

Výuka kombinovaného studia

Výuka kombinovaných studentů bude zahájena v on-line režimu v souladu s rozvrhem výuky. Z výuky pořizován audiovizuální záznam, který bude studentům kdykoli k dispozici v MS Teams a na portálu edulam.cz.

Jak to bude s ukončením předmětů?

V případě, že se aktuální pandemická situace neumožní studentům včasné dokončení studijních povinností (studentské praxe, případové studie, projekty zahrnující účast třetích stran atp.), lze studentům umožnit tzv. odložené plnění, kdy budou moci studenti všechny požadavky na ukončení předmětu splnit i po skončení řádného termínu. 

Od zimního semestru se můžete těšit na online přednášky přes MS Teams. Po konci semestru budou záznamy umístěny na portál edulam.cz.

Kdy se mohu účastnit výuky?

Vhledem k vládním opatřením to aktuálně není možné. V tuto chvíli platí zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce a zkouškách s výjimkou

  • účasti na zkouškách za přítomnosti maximálně 10 osob,

  • účasti na individuálních konzultacích s vyučujícími (jeden student a jeden akademický pracovník).

Na konzultacích s vašimi vyučujícími se prosím vždy předem domluvte.

Sledujte prosím své studentské e-maily, ve kterých vás obratem informujeme o přijatých opatřeních. Změny ve výuce jsou také následující pracovní den ráno zveřejněny na webových stránkách školy v sekci Rozvrhy / Aktuálně – Rozvrh pro dnešní den, Hlášené změny v rozvrhu.

Veškerá pravidla pro průběh výuky a zkoušení v akademickém roce 2020/2021 jsou ukotvena v Příkazu prorektorky pro studijní a pedagogické záležitosti.Pozn: Sledujeme všechna vládní nařízení týkající se pravidel výuky na vysokých školách, na která jsme schopni flexibilně reagovat. O veškerých změnách budete informováni prostřednictvím e-mailu a této sekce.

Sami můžete sledovat vývoj vládních opatření na portálu covid.gov.cz