COVID-19: Aktuální opatření

Kontaktní osoba pro hygienické stanice: Mgr. Markéta Vitoslavská (+420 724 444 414, marketa.vitoslavska@mvso.cz)

Kombinovanou výuku nově natáčíme a v případě nemožnosti realizovat přímou výuku přejdeme plně do online režimu.

V celém areálu kampusu jsme rozmístili dostatek dezinfekčních prostředků pro vaši maximální ochranu.

O všech změnách, které vycházejí v rámci vládních nařízení, vás budeme obratem informovat.

Aktuální informace platné od 25. 10. 2021

Všem osobám se s účinností ode dne 25. října 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének (dále jen „respirátor“).

  • Zákaz se vztahuje i na vysoké školy, školy nebo školskeá zařízení, s výjimkou žáků základní školy při vzdělávání v základní škole, školní družině nebo školním klubu, žáků nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu, žáků prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře přivzdělávání na konzervatoři a uchazečů o vzdělávání ve střední škole při přijímací zkoušce, pokud používají ochranné prostředky uvedené v bodu níže.

  • Výjimku mají pedagogičtí pracovníci nebo akademičtí pracovníci při poskytování vzdělávání a zkoušený i zkoušející při zkoušce ve škole nebo vysoké škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru.

Plné znění mimořádného nařízení čtěte zde, případně zde.

Přístup ke studijní literatuře

Studenti MVŠO mají možnost využít elektronickou knihovnu na portálu EDULAM i materiály zpřístupněné Národní knihovnou.

Co musím udělat pro získání přístupu do databáze Národní knihovny?

  1. klikněte na web ndk
  2. přihlaste se pomocí účtu ID NDK
  3. zvolte možnost „Přihlašujete se poprvé“
  4. na pracovní e-mail Vám přijde výzva k tvorbě hesla
  5. po přihlášení Vám budou publikace zpřístupněny

Kompletní návod od NDK.

Jak bude probíhat výuka v tomto semestru?

Výuka prezenčního studia

Výuka prezenčních studentů bude zahájena prezenční formou v souladu s rozvrhem.

Sledujte aktuální změny v rozvrhu.

Výuka kombinovaného studia

Výuka kombinovaných studentů bude zahájena prezenční formou v souladu s rozvrhem. Mimo prezenční formu budou přednášky online přes Microsoft Teams.

Jak to bude s ukončením předmětů?

V případě, že se aktuální pandemická situace neumožní studentům včasné dokončení studijních povinností (studentské praxe, případové studie, projekty zahrnující účast třetích stran atp.), lze studentům umožnit tzv. odložené plnění, kdy budou moci studenti všechny požadavky na ukončení předmětu splnit i po skončení řádného termínu. 

Od zimního semestru se můžete těšit na online přednášky přes MS Teams. Po konci semestru budou záznamy umístěny na portál edulam.cz.

Kdy se mohu účastnit výuky?

Aktuální souhrn pravidel MVŠO si můžete stáhnout zde.

V současné formě NENÍ nutné prokázat bezinfekčnost (s výjimkou těch, kteří se vrátili ze zahraničí – dle platného semaforu).

Sledujte prosím své studentské e-maily, ve kterých vás obratem informujeme o přijatých opatřeních. Změny ve výuce jsou také následující pracovní den ráno zveřejněny na webových stránkách školy v sekci Rozvrhy / Aktuálně – Rozvrh pro dnešní den, Hlášené změny v rozvrhu.

Veškerá pravidla pro průběh výuky a zkoušení v akademickém roce 2020/2021 jsou ukotvena v Příkazu prorektorky pro studijní a pedagogické záležitosti.Pozn: Sledujeme všechna vládní nařízení týkající se pravidel výuky na vysokých školách, na která jsme schopni flexibilně reagovat. O veškerých změnách budete informováni prostřednictvím e-mailu a této sekce.

Sami můžete sledovat vývoj vládních opatření na portálu covid.gov.cz