Mgr.  Daniela Navrátilová, Ph.D.

Akademický pracovník  | Ústav ekonomiky a managementu

Daniela Navrátilová působí na Moravské vysoké škole Olomouc na Ústavu managementu a marketingu. Její specializací je především strategický a projektový management. Ve své vědecké práci se snaží nalézt odpověď na otázku, zda je pro úspěšné, udržitelné podnikání důležitější kreativita a intuice nebo logika a schopnost analytického uvažování, a zda se tomu dá naučit. Smysl své vědecké činnosti vidí v její bezprostřední přenositelnosti do praxe. Mimo akademickou praxi v minulosti vedla Informačně-technologický klastr Olomouc a působila jako projektový manažer ve firmě Tesco SW. Podílela se na přípravě i realizaci řady národních i mezinárodních vědeckých či rozvojových projektů.

Kontakt

daniela.navratilova@mvso.cz
+420 587 332 331
kancelář B2.334

Konzultační hodiny

k disozici v IS MVŠO

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost