Ing. David Tesařík

Odborník z praxe | Ústav informatiky a aplikované matematiky

Kontakt

david.tesarik@mvso.cz

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost