Nástěnka


Bc. Ekonomika a management

Přípravný týden

Studijní plány

Požadavky na ukončení předmětů

Státní závěrečné zkoušky

Případové studie

Bc. Systémové inženýrství a informatika

Přípravný týden

Studijní plán

Požadavky na ukončení předmětů

Státní závěrečné zkoušky

Ing. Ekonomika a management

Přípravný týden

Studijní plán

Požadavky na ukončení předmětů

Státní závěrečné zkoušky

Formuláře ke stažení

Zápis ke studiu

Žádosti týkající se studia

Bakalářská práce

Diplomová práce

Dokumenty a předpisy vztahující se ke studiu