Nástěnka

Bc. Ekonomika a management

Bc. Systémové inženýrství a informatika

Ing. Ekonomika a management

Formuláře ke stažení

Dokumenty  a předpisy vztahující se ke studiu


Bc. Ekonomika a management

Přípravný týden

Infoblok 1. ročník prezenční

Infoblok 3. ročník – SZZ

Infoblok 1. ročník kombinovaní

Infoblok  2. + 3. ročník prezenční

Infoblok 2.+3. ročník kombinovaní

Studijní plány

Studijní plán

Studijní plán (platí pro  studenty, kteří zahájili studium v AR 2018/2019 či dříve)

Požadavky na ukončení předmětů

1. ročník prezenční

1. ročník kombinovaní

2. ročník prezenční

2. ročník kombinovaní - Olomouc

2. ročník kombinovaní - VODO

3. ročník prezenční

3. ročník kombinovaní

Podmínky pro udělení zápočtu za bakalářskou práci

Státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy a otázky k SZZ pro AR 2019/2020 – PEM (SZZ v červnu 2020 a září 2020)

Podrobný rozpis Státních závěrečných zkoušek

Případové studie

Zadání případové studie ZS AR 2020/2021 - 2. ročník

Zadání případové studie ZS AR 2020/2021 - 3. ročník

Případová studie - prezentace pro 3. ročník

Bc. Systémové inženýrství a informatika

Přípravný týden

Infoblok 1. ročník prezenční

Infoblok 3. ročník - SZZ 

Infoblok 1. ročník kombinovaní

Infoblok 2.+3. ročník prezenční 

Infoblok 2.+3. ročník kombinovaní

Studijní plán

Studijní plán

Požadavky na ukončení předmětů

1. ročník prezenční

3. ročník prezenční

1. ročník kombinovaní

Podmínky pro udělení zápočtu za bakalářskou práci

2. ročník prezenční

2. ročník kombinovaní

Státní závěrečné zkoušky

Podrobný rozpis Státních závěrečných zkoušek

Tematické okruhy a otázky k SZZ pro AR 2020/2021

Ing. Ekonomika a management

Přípravný týden

Infoblok 1. ročník prezenční

Infoblok 2. ročník - SZZ

Infoblok 1. ročník kombinovaní

Infoblok 2. ročník prezenční

Infoblok 2. ročník kombinovaní

Studijní plán

Studijní plán

Požadavky na ukončení předmětů

1. ročník prezenční

2. ročník kombinovaní

1. ročník kombinovaní - Olomouc

Podmínky pro udělení zápočtu za diplomovou práci

1. ročník kombinovaní - VODO

2. ročník prezenční

Státní závěrečné zkoušky

Tematické okruhy a otázky k SZZ pro AR 2019/2020

Podrobný rozpis Státních závěrečných zkoušek

Formuláře ke stažení

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti

Zápis ke studiu

Průběh zápisu ke studiu

Plná moc

Zápisový list – Bakalářský SP Ekonomika a management (PEM)

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zápisový list – navazující magisterský SP Ekonomika a management

Zápisový list – bakalářský SP Systémové inženýrství a informatika

Žádosti týkající se studia

Žádost obecná

Žádost o uznání předmětů

Žádost o rozdílové zkoušky z jiné vysoké školy

Žádost o rozdílové zkoušky z VOŠ

Příloha žádosti o individuální studijní plán

Prohlášení o zanechání studia

Bakalářská práce

Instruktáž k odevzdání BP

Postup při zadávání BP v AR 2019/20

Příloha posudku BP - informace o externím vedoucím práce

Výběr tématu BP v IS-STAG 2019/20

Posudek BP - vedoucí

Příloha posudku BP - informace o externím oponentovi práce

Návrh tématu bakalářské práce (formulář)

Posudek BP - oponent

Žádost o nezveřejnění části BP s citlivými údaji

Žádost o externího vedoucího kvalifikační práce

Diplomová práce

Instruktáž k odevzdání DP

Postup pro zadávání DP v AR 2019/20 - prezentace pro studenty

Příloha posudku DP - informace o externím vedoucím práce

Výběr tématu DP v IS STAG 2019/20

Posudek DP - vedoucí

Příloha posudku DP - informace o externím oponentovi práce

Formulář Návrh tématu DP

Posudek DP - oponent

Žádost o nezveřejnění části DP s citlivými údaji

Žádost o externího vedoucího kvalifikační práce

Dokumenty a předpisy vztahující se ke studiu

Zákon o vysokých školách 111/1998 Sb.

Etický kodex

Studijní a zkušební řád

Akreditované studijní programy

Příkaz prorektora pro studijní a pedagogické záležitosti k organizaci SSZ

Směrnice k individuálním studijním plánům

Směrnice k organizaci zápočtů, kolokvií a zkoušek

Příkaz prorektorky k zajištění výuky v akademickém roce 2020/2021 a opatřením k zabránění šíření koronaviru

Směrnice pro kvalifikační práce

Směrnice pro volbu specializace

Stipendijní řád

Disciplinární řád

Příkaz ke stanovení výše poplatků za studium

Směrnice k seminárním a jiným studentským pracím