Ekaterina Chytilová, Ph.D.

Akademický pracovník  | Ústav ekonomiky a managementu

Mezí odborné zaměření Ekateriny Chytilové patří především logistický management (přesněji dodavatelsko- odběratelské vztahy, dodavatelské sítě a Supply Chain Management). Dále se zabývá Facility managementem a výrobním managementem. Podílela se na řešení několika vědecko-výzkumných projektů (2010 – hlavní řešitel juniorského grantu IGA VUT, 2011 – spoluřešitel grantu IGA VUT, 2013 – 2015 – spoluřešitel grantu GAČR). Mezí její klíčové odborné zkušeností patří nákup a nákupní strategie v malých a středních podnicích, dodavatelské sítě a jejich řízení. V rámci pedagogického působení stále hledá nové způsoby propojení teorie a praxe (každý rok se realizují exkurze do významných výrobních podniků Olomouckého kraje a přednášky expertů z praxe).

Kontakt

ekaterina.chytilova@mvso.cz
+420 587 332 364
kancelář B2.334

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost