Ing.  Eva Jílková, Ph.D.

Akademický pracovník  | Ústav ekonomie

Eva Jílková vystudovala Fakultu ekonomiky obrany státu VVŠ PV ve Vyškově, a postgraduální stadium v oboru Ekonomika a management absolvovala na Univerzitě obrany v Brně, kde také pracovala v letech 1999-2007. Na Moravské vysoké škole Olomouc pracuje od roku 2006 na Ústavu ekonomie a zajišťuje výuku obecně ekonomických předmětů. Ve své vědecké práci se zaměřuje na aplikaci ekonomických poznatků, zejména efektivnosti a využívání vzácných zdrojů, do oblasti společenské odpovědnosti firem, pracuje na výzkumu ekonomické soběstačnosti domácností a analyzuje nástroje hospodářské politiky. Výsledky své práce publikuje a prezentuje na mezinárodních konferencích. V současnosti se soustřeďuje na formování budoucí habilitační práce, která bude korespondovat s jejím odborným zaměřením a bude v souladu s cíli a filosofií Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. Velmi aktivně a se zájmem se účastní pedagogického procesu a vysokoškolské přípravy, proto se neustále vzdělává nejen ve své odbornosti, ale také v této oblasti.

Kontakt

eva.jilkova@mvso.cz
+420 587 332 315

Konzultační hodiny

Pondělí: 14:30 - 15:30
Středa: 9:30 – 11:30

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost