JUDr. Eva Vojtková

Odborný pracovník pro oblast práva | Ústav společenských věd a práva

V roce 2007 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého a následně zahájila praxi advokátní koncipientky v advokátní kanceláři v Českých Budějovicích. Následující rok složila rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Univerzity Karlovi v Praze. Tématem rigorózní práce byla problematika trestní odpovědnosti právnických osob. Po ukončení advokátní praxe složila v roce 2010 u Advokátní komory v Praze advokátní zkoušky.

Kontakt

eva.vojtkova@mvso.cz
 

Konzultační hodiny

Po předchozí e-mailové domluvě.

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost