Event marketing

studijní program: Bc. Ekonomika a management

Chop se kormidla a staň se továrnou na zážitky

Kreativita a systematičnost - nejen o tom je event marketing! Naučte se přetvářet sny druhých v realitu a plánujte eventy, na které se budou vaši zákazníci rádi vracet.


Předměty profilace

Marketing
Marketingový výzkum
Management 1
Management 2
Nástroje pro online marketing
Event marketing
Psychologie zákazníka

Trendy v marketingové komunikaci

Studiem profilace získáte

Nejlepší podnikatelské vzdělání v ČR podle výzkumu Univerzity Karlovy

Skvělou průpravu v oblasti managementu

Detailní vhled do problematiky start-upů

Více o zaměření:

Studijní zaměření Event marketing uvede posluchače do světa manažerské praxe nezbytné pro pořádání akcí. Studenti se seznámí s aktuálními trendy event marketingu, nahlédnou pod pokličku kulturního a sportovního eventu a získají povědomí o jednotlivých fázích příprav od sestavení programu, zajištění financování až po reporting managementu firmy. Dále studenti zjistí, v čem se liší organizace veletrhu od festivalu a jaké nástroje mohou používat pro plánování, měření výkonu a vyhodnocování úspěchu akcí. Všechny teoretické poznatky během studia aktivně převedou do praxe při organizaci vlastních eventů realizovaných pod vedením oddělení PR a marketingu MVŠO.


Case study | Event marketing

V rámci event marketingu stáli studenti před nelehkým úkolem připravit akci pro klíčové zákazníky Plzeňského Prazdroje. Zadání znělo jasně - 400 hostů, rozpočet 4 miliony Kč, komplexní program zahrnující zábavné, rozvojové a vzdělávací aktivity i prezentaci Prazdroje.