doc. Ing. František Dařena, Ph.D.

Odborný garant | Ústav informatiky a aplikované matematiky

František Dařena působí jako docent na Moravské vysoké škole Olomouc a na Mendelově univerzitě v Brně, kde je zároveň garantem studijního programu Systémové inženýrství a informatika a vedoucím skupiny pro výzkum zpracování přirozeného jazyka a text mining. Je zároveň členem vědecké společnosti International Association of Engineers (IAENG) a mezinárodní výzkumné skupiny SoNet. Je autorem řady publikací v mezinárodních vědeckých periodicích a příspěvků na konferencích, působí jako člen vědeckých rad několika mezinárodních konferencí a časopisů, je vedoucím redakční rady časopisu Journal in Foundations of Computer Science & Technology a řešitelem řady projektů základního i aplikovaného výzkumu. Jeho odborné zaměření se týká oblastí, jakými jsou inteligentní zpracování dat, strojové učení, text a data mining.​

Kontakt

frantisek.darena@mvso.cz
+420 587 332 325
kancelář B2.333

Konzultační hodiny

Úterý:13:30 – 15:00 pouze předchozí domluvě

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost