Mgr. Bc. Irena Kovačičinová

Prorektorka pro studijní a pedagogické záležitosti

Irena Kovačičinová je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, oboru Anglická filologie – Česká filologie a Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor Informatika. Na Moravské vysoké škole Olomouc působí od 2008, nejprve jako manažerka Kabinetu aplikované lingvistiky a odborný garant a koordinátor jazykového vzdělávání a od roku 2014 jako prorektorka pro studijní a pedagogické záležitosti. V této pozici je zodpovědná za řízení výukového a studijního procesu školy, včetně řízení podpůrných administrativních útvarů – Studijního oddělení a Poradenského a kariérového centra zajišťujícího odborné praxe studentů. Klíčovou součástí pracovní náplně je také příprava akreditačních žádostí a reporting monitorovaných ukazatelů požadovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Před působením na Moravské vysoké škole Olomouc pracovala jako zástupce obchodního ředitele a vedoucí oddělení marketingu ve společnosti TESCO SW a.s. a externí marketingový specialista ve společnosti Regionální centrum Olomouc s.r.o.

Kontakt

irena.kovacicinova@mvso.cz
+420 587 333 521

Konzultační hodiny

Úterý: 14.30 – 16:00
Středa: 9:00 – 10:30

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost