Ing.  Jakub Chlopecký, Ph.D.

Akademický pracovník  | Ústav managementu a marketingu

Jakub Chlopecký se odborně zaměřuje na problematiku podnikání malých a středních podniků, využívání manažerských metod a vlivy makroekonomických ukazatelů na těžbu nerostných surovin. Vystudoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava, jako hlavní řešitel spolupracoval na SGS projektech: SP2016/3 Studie managementu průmyslových podniků, SP2015/11 Stanovení závislosti exploatace stavebních nerostných surovin na vnějších podmínkách a spoluřešitel SP2017/17 Vytvoření systému pro analýzy vnitřního a vnějšího prostředí průmyslových podniků, SP2013/218 Vliv vývoje cen energií při změně energetického mixu a důsledky těchto změn ve struktuře a objemu exploatace nerostných surovin v Moravskoslezském a Ústeckém kraji, Pracovník VaV – student na projektu – WP8 Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin (CEEMIR).

Kontakt

jakub.chlopecky@mvso.cz
+420 587 332 326
 kancelář B2.335

Konzultační hodiny

Středa: 11:30 – 14:30
 

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost