Mgr. Jan Wossala, Ph.D.

Akademický pracovník | Ústav informatiky a aplikované matematiky

Jan Wossala vystudoval učitelství matematiky na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Na stejné fakultě pak úspěšně zakončil studium doktorského studijního programu Pedagogika v roce 2017 obhájením disertační práce o vlivu integrace cizího jazyka do výuky matematiky. Kromě publikování odborných článků na konferencích a v žurnálech absolvoval v průběhu doktorského studia také zahraniční studijní pobyty na University of Eastern Finland (Finsko) a Valdosta State University (USA). V letech 2016 – 2017 byl členem Akademického senátu PdF UP. Jako externí pedagogický pracovník vyučoval na Katedře matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého a svou pedagogickou praxi prohloubil i výukou na ZŠ. Odborně se zaměřuje zejména na didaktické využití ICT, problematiku integrace cizího jazyka do výuky (CLIL) a oblasti mentoringu.

Kontakt

jan.wossala@mvso.cz
+420 587 332 396
kancelář B2.333

Konzultační hodiny

Úterý : 13:30 – 16:00
Středa: 11:30 – 12:00

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost