doc. Ing. Jarmila Duháček Šebestová, Ph.D.

Akademický pracovník  | Ústav podnikové ekonomiky a podnikání

  • Studium: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné
  • Nejvyšší dosažený titul: docentka v oboru Podniková ekonomika a management (2018)
  • Aktuální Excelence: podnikání v MSP v kontextu regionálního rozvoje, aspekty podnikání (motivace k podnikání, problematika strategie podniku, specifika alternativních směrů podnikání)
  • Akademická praxe mimo MVŠO: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně-podnikatelská fakulta v Karviné, pravidelné Erasmus pobyty Finsko, Rumunsko
  • Business praxe: 2000 až 2002 Czech international, pohledávky, celní služby, Spolupráce s neziskovými organizacemi
  • Cílená Excelence: podnikání v MSP v kontextu regionálního rozvoje, aspekty podnikání (motivace k podnikání, problematika strategie podniku, specifika alternativních směrů podnikání)
  • Vědecká a publikační činnost: je autorkou a spoluautorkou publikačních výstupů zaměřených na problematiku daní, ekonomických transformací způsobných pandemii Covid-19

Kontakt

jarmila.sebestova@mvso.cz
+420 587 332 326
kancelář K2.224

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost