doc. Ing.  Jarmila Zimmermannová, Ph.D.

Prorektorka pro vědu a výzkum

Jarmila Zimmermannová působí na Moravské vysoké škole Olomouc jako rektorka a odborná garantka na Ústavu ekonomie. V letech 2003 – 2009 působila na různých pozicích na Ministerstvu životního prostředí ČR, naposledy jako zástupce ředitele Odboru udržitelné energetiky a dopravy a vedoucí Oddělení ekologické daňové reformy a dopravy. Zastupovala Ministerstvo životního prostředí ČR v pracovní skupině OECD – Joint Meetings of Tax and Environment Experts. V rámci své odborné činnosti se zaměřuje zejména na problematiku finančních a ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí, z toho převážně na ex-ante a ex-post analýzy ekonomických nástrojů v oblasti ochrany ovzduší a klimatu, jako jsou ekologické daně a obchodovatelné emisní povolenky. Je autorkou řady vědeckých a odborných článků a monografie „Ekologické zdanění a modelování jeho dopadů“. V rámci ERASMU přednášela na zahraničních univerzitách v Maďarsku (Budapest Business School), Německu (Hochshule Nordhausen, Duale Hochshule Villingen Schwenningen, Ruhr Universität Bochum) a Slovinsku (University of Maribor).

Kontakt

jarmila.zimmermannova@mvso.cz
+420 587 332 323
kancelář K2.2 221

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost