Ing. Jaromír Berka

Odborník z praxe | Ústav informatiky a aplikované matematiky

Kontakt

jaromir.berka@mvso.cz
 

Konzultační hodiny

 k dispozici v IS MVŠO.

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost