doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.

Odborný garant | Ústav udržitelného rozvoje

Jaroslav Burian působí na Ústavu udržitelného rozvoje (MVŠO) od roku 2019. Jeho vědeckým zaměřením je především oblast implementace geoinformačních technologií do prostorového plánování a analýzy, modelování a simulace městského prostředí pomocí kvantitativních metod. Od roku 2009 vyvíjí software Urban Planner, určený pro modelování scénářů potenciálu území, který byl prakticky nasazen v několika městech a krajích.
V minulosti se podílel na řešení projektů FRVŠ, GAČR, TAČR, ERASMUS+ a OPVK, a významným způsobem se podílí na spolupráci akademického sektoru s veřejnou správou a komerčním sektorem (prostřednictvím zakázek, studií a smluvního výzkumu). Jaroslav Burian je autorem několika desítek vědeckých a populárně naučných článků a příspěvků v konferenčních sbornících. V databázi Web of Knowledge má evidováno 34 záznamů (z toho 13 článků s impakt faktorem, H-index 8).
V rámci své profesní kariéry absolvoval celou řadu zahraničních pedagogických a výzkumných stáží (např. University of California Berkeley – USA, University College London – UK, University of Salzburg – AT, Norwegian University of Science and Technology – NO) a vyučoval na zahraničních letních školách (např. Asian Institute of Technology – Thajsko, Eberswalde University for Sustainable Development – Německo, Ruhr-Universität Bochum – Německo).
Od roku 2007 působí na Katedře geoinformatiky (UPOL). Je členem České asociace pro geoinformace a členem Odborné komise pro Smart City a informační technologie Statutárního města Olomouce.

Kontakt

jaroslav.burian@mvso.cz
kancelář B2.335

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost