Ing. Jaroslav Hubáček, Ph.D.

Akademický pracovník | Ústav managementu a marketingu

Jaroslav Hubáček se odborně zaměřuje na problematiku logistiky a příčin změn výsledku hospodaření lomových provozů. Vystudoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava, jako hlavní řešitel spolupracoval na SGS projektech SP2018/22 Studie managementu rizik průmyslových podniků ČR a spoluřešitel SP2017/17 Vytvoření systému pro analýzy vnitřního a vnějšího prostředí průmyslových podniků a SP2019/01 Výzkum faktorů ovlivňujících úspěšné podnikání průmyslových podniků. Dále byl spoluřešitelem rozvojového pedagogického projektu RPP2016/102 Inovace výuky managementu v oboru Ekonomika a řízení v oblasti surovin. Na institutu čistých technologií těžby a užití energetických surovin působil jako pracovník VaV – Ph.D. student na projektu – WP8 Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin (CEEMIR). V minulosti pracoval ve společnosti PEGATRON CZECH s.ro. jako multifunkční skladový operátor na oddělení materiálového hospodářství. Mezi zájmovou činnost Jaroslava Hubáčka patří doprava, především pak městská hromadná a železniční.

Kontakt

jaroslav.hubacek@mvso.cz
+420 587 332 398

Konzultační hodiny

Pondělí: 8:30 – 11:30

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost