Ing. Jiří Blahuta, Ph.D.

Odborný asistent | Ústavu informatiky a matematiky

Jiří Blahuta vystudoval VŠB v Ostravě a dále absolvoval  Filozoficko-přírodovědeckou fakultu Slezské univerzity v Opavě,  v oboru Informatika a autonomní systémy.  Výzkumné zaměření je vedeno do oblasti zpracování obrazů v medicíně, robotiky, oblasti znalostních a expertních systémů, umělé inteligence a aplikací pro platformy  ARM, X86. Je autorem více než 40 publikací a spoluautorem řady dalších. Pracoval  na mnoha projektech, z nichž jmenujme např : OPVK, IGS, SGS, IT4 Innovations, NPU II LQ.

Kontakt

jiri.blahuta@mvso.cz
+420 587 332 301
kancelář K2.223

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost