Ing. Mgr. Kateřina Důbravová

Lektorka anglického jazyka | Ústav společenských věd

Kateřina Důbravová vystudovala anglickou filologii na Univerzitě v Ostravě a magisterský titul získala na Univerzitě Palackého v Olomouci v oboru Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad. Již při studiu vedla kurzy angličtiny v několika jazykových školách. Při svém pobytu v Anglii absolvovala roční kurz Kreativního psaní na Univerzitě v Oxfordu. Mezi lety 2014 a 2017 vyučovala na MVŠO, kde nyní opět působí. Soustřeďuje se na výuku obchodní angličtiny, prezentací a konverzačních schopností. Druhým oborem, kterému se věnuje, je udržitelnost. V roce 2018 dokončila inženýrské studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v oboru Veřejná správa a regionální rozvoj. Je autorkou kapitoly v monografii zacílené na regionální rozvoj, ve které diskutuje udržitelnost veřejných prostranství.

Kontakt

katerina.dubravova@mvso.cz
+420 587 332 337

Konzultační hodiny

Středa:  13:00 – 14:30

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost