doc. et doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.

  Odborný garant | Ústav společenských věd

Kateřina Ivanová se zabývá zejména metodologickými a etickými aspekty sociální odpovědnosti a společenských hodnot. Na Moravské vysoké škole Olomouc škole byla mezi zakládajícími aktéry Ústavu humanitních věd. V edukační práci klade důraz na etické principy dobřečinění (beneficence) a neškodění (non-maleficence), které jsou podle ní základem veškerého dalšího lidského konání, v osobním, ale i pracovním životě, tj. ve firmách, v neziskových organizacích, veřejně prospěšných organizacích nebo ve státní správě. Má přes 230 publikačních výstupů (včetně článků ve sbornících, abstraktů z konferencí a posterů), je autorkou a spoluautorkou 6 monografií, 4 učebnice, 8 skript, 60 původních prací v recenzovaných časopisech nebo časopisech s Impact faktorem. Má 30 citačních záznamů ve WoS z 46 publikačních výstupů, h-index 6 přes 200 citací svých prací má na Google Scholar. Vystupovala na více jak 40 konferencích v zahraničí. Docentury má z ošetřovatelství a sociálního lékařství, jejím pregraduálním oborem je andragogika a sociologie.

Kontakt

katerina.ivanova@mvso.cz
+420 587 332 395
kancelář B2.330

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost