Manažerská informatika

studijní program: Ing. Ekonomika a management

Manažer bez IT je jako ryba bez vody! 

Správný manažer ví, že ke kvalitním rozhodnutím potřebuje hromadu dat. V rámci studia Manažerské informatiky vám ukážeme, kde data získat a jak s nimi pracovat, abyste se stali neohroženou štikou v manažerském rybníčku.


Předměty profilace

Moderní nástroje efektivního managementu Management podpůrných procesů 2
Podnikání na internetu
Bezpečnost ICT a ochrana dat
Znalostní a mezinárodní management + sociální sítě 
Podnikové informační systémy
Sociální sítě
Informatika pro business 2

Studiem profilace získáte

Znalost podnikových a manažerských systémů

Schopnost automatizace procesů

Přehled o současných trendech v managementu

Více o profilaci:

Profilace se zaměřuje na budování teoretických poznatků ze tří klíčových oblastí manažerské informatiky a zejména potom jejich využít v praxi. Absolvent této profilace bude schopen se orientovat v nejmodernějších přístupech k znalostnímu a mezinárodnímu managementu. V rámci strategické analýzy se studenti seznámí s modelovými situacemi analýzy nejen informačních procesů, ale jejich vlivu na řízení celého podniku. Předmět sociální sítě naučí studenty se prakticky orientovat v problematice nejpoužívanějších sociálních sítích Facebook, Instagram, vytvářet příspěvky, příběhy, placené kampaně a využívat nástroje konverzí. V rámci posledního předmětu se seznámí s architekturou podnikových informačních systémů, jejich vývojem, právními aspekty a typickými aplikacemi (ERP, SCN a CRM).