Ing.  Marie Dohnalová

Akademický pracovník  | Ústav společenských věd

Marie Dohnalová působí v Poradenském a kariérovém centru, kde se stará hlavně o spolupráci mezi školou a firmami Olomouckého kraje, s nimiž domlouvá praxe studentů a další možnosti spolupráce. Hlavním posláním její práce je propojit teoretické znalosti studentů s praktickou zkušeností. Dále zajišťuje kompletní organizaci Vyžádaných přednášek, na které zve významné odborníky z praxe. Také se podílí na přípravě případových studií. Současně studuje na Fakultě managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Kontakt

marie.dohnalova@mvso.cz
+420 587 332 342
kancelář B2.444

Konzultační hodiny

Úterý: 8:00 – 10:30
Čtvrtek: 8:00 - 10:30

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost