Mgr. Martin Fink

Akademický pracovník | Ústav společenských věd

Martin Fink vystudoval obor Speciálněpedagogická andragogika na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde pokračuje ve studiu v doktorském studijním programu.
Dlouhodobě se zabývá problematikou kvality života, konceptem společenské odpovědnosti organizací a managementem kvality.
Na MVŠO vyučuje Společenskou odpovědnost, Etiku a společenskou odpovědnost malých a středních podniků, podílí se na výuce komunikačních dovedností a metodologie. Je členem Rady pro vnitřní hodnocení MVŠO a manažerem kvality/metodikem (ISO 9001).

Kontakt

martin.fink@mvso.cz
+420 587 333 481
kancelář B2.335

Konzultační hodiny

Středa: 10:00 – 11:30; 13:00- 14:30

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost