JUDr. Ondřej Vícha, Ph.D.

Odborník z praxe | Ústav společenských věd

Kontakt

ondrej.vicha@mvso.cz
 

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost