doc. Ing.  Ondřej Vojáček, Ph.D.

Externí spolupracovník  | Ústav společenských věd

Ondřej Vojáček je vysokoškolský pracovník a vyjednavač. Působí jako konzultant, řešitel několika vědecko-výzkumných projektů a vysokoškolský pedagog. Zabývá se zejména hodnocením dopadů regulací na firmy a národní ekonomiku, ekonomií ochrany vod a ovzduší, optimalizací implementace evropské legislativy v oblasti životního prostředí. V oblasti vyjednávání působí jako firemní poradce a konzultant. Je autorem výcviku vyjednávání. V oblasti regulace se specializuje na obchodovatelná emisní povolení, IPPC, energetickou účinnost, rámcovou směrnici o vodách a širší souvislosti environmentální regulace (statická a dynamická efektivnost, vliv na konkurenceschopnost). Je autorem několika odborných studií, článků, výukových materiálů a je spoluautorem několika knih a monografií. Institucionálně působí na Univerzitě J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, na Moravské vysoké škole Olomouc a ČVUT v Praze. Externě vyučuje na Vysoké škole ekonomické v Praze.V oblasti vyjednávání se specializuje na techniky a strategie vyjednávání, psychologii vyjednávání (řeč těla, manipulace, dynamika týmového a skupinového vyjednávání, zvládání emocí ve vyjednávání) a výcvikový program vyjednávání.

Kontakt

ondrej.vojacek@mvso.cz
 

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost