doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.

Odborný garant – Systémové inženýrství a informatika | Ústav informatiky a aplikované matematiky

Petr Čermák se narodil 26.11.1970 v Opavě. Vystudoval gymnázium v Opavě. Inženýrské studium absolvoval v oboru Lékařská elektronika na Katedře měřicí a řídicí techniky fakulty elektrotechniky a informatiky na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě v roce 1997. Doktorské studium ukončil v oboru Technická kybernetika v roce 2001. V roce 2003 nastoupil jako odborný asistent na Ústav informatiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Další činnostmi bylo vedení oddělení informačních a znalostních systémů a vedení laboratoře robotiky. V roce 2006 byl habilitován na docenta v oboru Technická kybernetika. Výzkumná činnost na projektech vedla ke spolupráci s Moravskou vysokou školou Olomouc. Ta započala výrazněji v roce 2016, kde nastoupil na pozici docent – garant. Výzkumné zaměření je vedeno do oblastí odelování složitých systémů, softcomputingu, zpracování obrazů v medicíně a do robotiky. Publikační činnost čítá přes 50 publikací a 20 projektů výzkumného nebo aplikačního charakteru. Vedení laboratoře robotiky umožňuje edukační a osvětovou činnost v oblasti robotiky a autonomních systémů jak na VŠ, tak i na středoškolské úrovni. Dalšími činnostmi byla realizační činnost systému pro teleradiologickou konzultaci na bázi DICOM a dalších aplikačních projektů.

Kontakt

petr.cermak@mvso.cz
+420 587 332 314
kancelář B2.333

Konzultační hodiny

Úterý: 16:45 – 18:15  (ne 25.2. – 28.4.)
Středa: 14:00 – 16:00
Jiný termín po předchozí domluvě.

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost