Mgr. Petr Turovský, MBA

Odborník z praxe | Ústav informatiky a aplikované matematiky

Mgr. Petr Turovský, MBA vystudoval Přírodovědeckou fakultu University Palackého, obor optika a optoelektronika, kde také tři roky působil jako odborný asistent při paralelním studiu Ph.D. Dále studoval Pedagogickou fakultu University Palackého obor matematika, fyzika a manažerskou školu „Pražská mezinárodní manažerská škola při VŠE Praha“ obor MBA.
Od roku 1994 pracuje jako IT manažer, a to v IT firmách – ALYA s.r.o., zaměření ERP systémy pro maloobchod a velkoobchod, dále 13 let jako IT manažer na Krajském úřadě Olomouckého kraje v oblasti veřejné správy se zaměřením na informační systémy ve státní a veřejné správě, dále jako IT a projektový manažer v Autocont a.s. a v současné době  pokračuje jako IT manažer a projektový manažer v TescoSW a.s.

Kontakt

petr.turovsky@mvso.cz
 

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost