Procesní a projektový management

studijní program: Ing. Ekonomika a management

Přijít s nápadem a dát mu jasný směr!

Každý projekt sestává z hromady úkolů, které musí mít správný manažer pod kontrolou. Uřídit tým lidí, naplánovat aktivity, zmáknout finance a úspěšně projekt dokončit může být
pořádná dřina.


Předměty profilace

Management inovací
Moderní nástroje efektivního managementu
Logistický management 2
Management výroby
Strategický management
Znalostní management
Projektový management

Řízení lidských zdrojů v MSP

Studiem profilace získáte

Projektové řízení

Řízení lidských zdrojů

Procesní řízení

Plánování projektů

Krizové řízení

Financování projektů

Více o profilaci:

Profilace se zaměřuje na techniky přípravy projektů, jejich řízení a vyhodnocení. Uvádí základní principy projektového managementu v oblasti technik plánování, vypracování rozpočtu, rozdělení rolí mezi jednotlivé členy realizačního týmu, zhodnocení rizik apod. Cílem je rovněž pomoci studentům zorientovat se v možnostech financování projektů z veřejných zdrojů (EU a ČR) a poskytnout jim základní přehled o SW aplikacích, které se v rámci získávání dotací a grantů používají. Dále se v rámci profilace studenti seznámí s řízením inovačních procesů ve firmách (ať už jde o vývoj nového produktu či organizační změny), fungováním globálních hodnotových řetězců, možností efektivního řízení výrobních podniků a podpůrných procesů (např. facility management, energetický management apod.).