Projektový servis

— Nabízíme komplexní služby v rámci projektového servisu a odpočtů na výzkum a vývoj —

Pomůžeme Vám získat evropské a státní dotace a sestavíme projekt výzkumu a vývoje pro daňové odpočty. Zajišťujeme přípravu projektových žádostí, odborný dohled nad průběhem, výstupy a rozpočtem projektu. Pomůžeme Vám realizovat výběrová řízení a snížit daňovou zátěž odpočtem na výzkum a vývoj.

Naše služby

Dotační poradenství

 • Poradenství a výběr vhodného dotačního programu pro Váš záměr
 • Kompletace projektových žádostí (zpracování projektového záměru a vyplnění elektronické žádosti v příslušném programu, zpracování rozpočtu a dalších povinných příloh)

Administrace a finanční řízení projektu

 • Pomoc s administrativou vycházející z realizace projektu
 • Kontrola dodržování rozpočtu a souvisejících pravidel čerpání dotací
 • Zpracování průběžných zpráv i závěrečné zprávy
 • Zpracování zpráv o udržitelnosti

   

Daňové odpočty na výzkum a vývoj

 • Najdeme aktivity, které splňují požadavky na VaV
 • Pomůžeme připravit projektovou dokumentaci pro uplatnění daňového odpočtu
 • Asistence při evidenci uplatňování odpočtů

Realizace veřejných zakázek a soutěží

 • Služby pro zadavatele
 • Služby pro uchazeče

   

Reference

S projektovým servisem spolupracujeme více než 4 roky v oblasti dotačního poradenství, kompletního zpracování projektových žádostí, veškeré administrativy spojené s projekty a realizaci veřejných zakázek.
S jejich službami jsme maximálně spokojeni, ceníme si především profesionality, jejich odborných znalostí, pečlivosti při přípravě veškerých podkladů, kvality zpracování a v neposlední řadě také vstřícnosti, bezproblémové komunikace a dodržování termínů a lhůt. Služby projektového servisu vřele doporučujeme všem, kteří potřebují pomoc s poradenstvím a administrativou v oblasti dotačních programů. 


Naši vzájemnou spolupráci hodnotím velmi kladně, oceňuji kvalifikovaný přístup a velký přínos v úspoře času
a odborném poradenství.

Petr Kývala, jednatel - DEZADATA spol. s r.o.

Společnost ALTAIR SOFTWARE s.r.o. spolupracuje s projektovým servisem Moravské vysoké školy Olomouc v rámci projektu "Vývoj mobilní aplikace pro inventarizaci MaJa+ pomocí RfID". Oceňujeme především profesionální, odborný
a vstřícný přístup, pečlivé a kvalitní zpracování dokumentace. Rychlou zpětnou vazbu, práci provedenou v předem smluvených termínech. I díky službám projektového servisu  MVŠO věříme, že dokončení projektu bude úspěšné.

Marek Vávra, CEO - ALTAIR SOFTWARE s.r.o.

Okresní hospodářská komora Olomouc má omezené personální kapacity. I z toho důvodu jsme požádali o spolupráci projektový servis Moravské vysoké školy Olomouc v přípravné i realizační fázi projektu s názvem Společná cesta k rozvoji, vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK (reg. číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010854). Kladně hodnotíme samostatnost a pečlivost, která je u složité administrativy evropských projektů základním předpokladem k úspěchu, respektive eliminaci rizik spojených s krácením dotace. Projekt je sice stále ve fázi realizace, potýkáme
se s omezeními i s ohledem na doposud bezprecedentní situaci vzniklou následkem korona omezení, přesto věříme,
že i díky odborným schopnostem projektového týmu MVŠO vše zvládneme bez, lidově řečeno, ztráty kytičky.

PhDr. Radim Kašpar, MBA - Okresní hospodářská komora Olomouc

Zákazníci

Náš tým

Ing. Jana Skoupilová
projektový servis
+420 587 333 820
jana.skoupilova@mvso.cz
Bc. Daniel Němec
projektový servis
+420 587 333 820
daniel.nemec@mvso.cz

Máte zájem o naše služby? Ozvěte se nám!