Ing. Richard Šmilňák, MBA

Akademický pracovník | Ústav managementu

  • Studium: Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta; Bradley university, Illinois
  • Nejvyšší dosažený titul: inženýr v oboru Hospodářská politika (2017); Master of Business Administration (2019)
  • Aktuální Excelence: hospodářská politika/makroekonomie
  • Akademická praxe mimo MVŠO: odborný asistent na Bradley University
  • Business praxe: podpora start-upů v rámci Krajského centra podpory podnikavosti, poradenství v oblasti cirkulární ekonomiky v zemědělství, vzdělávání kantorů SŠ v oblasti finanční gramotnosti
  • Cílená Excelence: hospodářská politika/makroekonomie (management veřejných financí); management vnějších motivací znalostních částí inovačního ekosystému, makroekonomické jevy a analýzy s dopadem na strategický managment podniků a veřejné správy
  • Vědecká a publikační činnost: je autorem a spoluautorem publikačních výstupů zaměřených na problematiku behaviorálních
    aspektů inovačních ekosystémů, spotřebního chování domácností v ČR, inflace

Kontakt

richard.smilnak@mvso.cz
kancelář K2.225

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost