Ing. Richard Šmilňák, MBA

Odborný pracovník | Ústav udržitelného rozvoje

Po vystudování oboru Hospodářská politika na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze zamířil na Bradley University ve státě Illinois, kde mu bylo uděleno plné stipendium. Tam působil jako odborný asistent a při studiu business programu se věnoval výuce ekonomie, výzkumu v oblasti šíření dezinformací a tvorbě indexu ekonomické výkonnosti na regionální úrovni. Na MVŠO působí od roku 2020 a v současnosti usiluje o doktorské studium na své alma mater s prací zaměřenou na fiskální udržitelnost.

Kontakt

richard.smilnak@mvso.cz
+420 587 332 453
kancelář B2.335

Konzultační hodiny

k dispozici v IS MVŠO

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost