doc. Ing.  Roman Kozel, Ph.D.

Odborný garant, akademický pracovník  | Ústav managementu a marketingu

doc. Ing. Roman Kozel, Ph.D. se odborně zaměřuje zejména na problematiku marketingového výzkumu. Je například hlavním autorem publikací Moderní marketingový výzkum a Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. K dalším oblastem jeho odborného působení patří marketingové a strategické řízení. Absolvoval magisterské a doktorské studium na VŠB – Technické univerzitě v Ostravě, kde také habilitoval. Je školitelem ve studijním programu doktorského studia Řízení systémů v oblasti nerostných surovin. Působí v redakčních radách odborných časopisů, provádí recenzní činnost pro vědecké časopisy i pro doktorské řízení. Je autorem více než 20 registrovaných publikací v databázi Web of Science, které dosáhly více než 80 registrovaných citací, citační H index 6. Další publikace a citace jsou registrované např. v databázi Scopus.

Kontakt

roman.kozel@mvso.cz
+420 587 332 378
kancelář B2.330

Konzultační hodiny

Čtvrtek: 13:30 – 15:00

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost