Rozvrhy pro aktuální semestr

V akademickém roce 2020/2021 jsme pro vás připravili novinku v podobě online přednášek. Ty budou dostupné studentům kombinovaného studia kdykoli v průběhu semestru. Pro všechny studenty pak budou zveřejněny na portálu edulam.cz na konci semestru. S ohledem na požadavky digitalizace bude rozvrhování učeben flexibilně měněno. Věnujte prosím zvýšenou pozornost rozvrhům pro aktuální den i hlášeným změným v rozvrhu.

Aktuálně

Rozvrhy

1. ročník Bc. Ekonomika a management - prezenční

1. ročník Bc. Ekonomika  a management - kombinovaní

2. ročník Bc. Ekonomika a management - kombinovaní

2. ročník Mgr. Ekonomika a management - prezenční

2. ročník Bc. Ekonomika a management - kombinovaní (Vodo)

1. ročník Mgr. Ekonomika a management - kombinovaní

1. ročník Mgr. Ekonomika a management - prezenční

3. ročník Bc. Ekonomika a management - prezenční

2. ročník Mgr. Ekonomika a management - kombinovaní

2. ročník Bc. Ekonomika a management - prezenční

1. ročník Mgr. Ekonomika a management - kombinovaní (Vodo)

3. ročník Bc. Ekonomika a management - kombinovaní

Rozdělení do skupin