Ing. Bc. Šárka Papadaki, Ph.D.

Akademický pracovník  | Ústav podnikové ekonomiky

Šárka Papadaki se zaměřuje na oblast manažerského účetnictví a také na oblast řízení nákladů ve zdravotnictví. Má řadu zkušeností jak už s vědeckými tak také s mezinárodními projekty, které vedla i byla součástí řešitelského týmu. Doktorát absolvovala na Fakultě managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně. Tématem její disertační práce bylo výše zmíněné řízení nákladů ve zdravotnictví. V současné době se také věnuje oblasti podnikání studentů a v rámci evropského projektu vytváří metodiku výuky podnikání na vysokých školách. V rámci vědeckého projektu GAČR se nyní zaměřila na oblast rozpočetnictví. Je spoluautorkou knih zaměřených na manažerské účetnictví „Moderní metody řízení nákladů“ a na oblast nákladů ve zdravotnictví „Kalkulace nákladů ve zdravotnických organizacích“.

Kontakt

sarka.papadaki@mvso.cz
 

Konzultační hodiny

Po předchozí e-mailové domluvě.

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost