Úřední deska

Řídící dokumentace

Organizační řád vysoké školy

Směrnice pro tvorbu akreditací a změny studijních programů

Jednací řád Akademické rady

Statut vysoké školy

Politika ochrany osobních údajů

Jednací řád Akademického senátu

Řád rady pro vnitřní hodnocení

Pravidla pro zajišťování kvality a vnitřní hodnocení kvality

Volební řád Akademického senátu

Organizační schéma

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků

Informace o zpracování osobních údajů

Dlouhodobý a strategický záměr

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké výzkumné vývojové a inovační umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

Straregický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti na období 2016-2020, plán realizace pro rok 2019

Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti na období 2016-2020, plán realizace pro rok 2020

Dlouhodobý záměr na období 2016–2020 (příloha č. 1 — čerpání finančních prostředků z OP VVV)

Dlouhodobý záměr na období 2016–2020 (příloha č. 2 — infrastruktura a investiční vybavení)

Výroční a hodnotící zprávy

Výroční zpráva za rok 2019

Zpráva o vnitřním hodnocení za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Zpráva o vnitřním hodnocení za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Zpráva o vnitřním hodnocení za rok 2017

Zpráva o vnitřním hodnocení za rok 2017

Zpráva o vnitřním hodnocení za období 2011-2016

Dokumenty a předpisy vztahující se ke studiu

Zákon o vysokých školách 111/1998 Sb.

Etický kodex

Studijní a zkušební řád

Příkaz prorektora pro studijní a pedagogické záležitosti k organizaci SSZ

Směrnice k individuálním studijním plánům

Směrnice k organizaci zápočtů, kolokvií a zkoušek

Směrnice pro kvalifikační práce

Směrnice pro volbu specializace

Stipendijní řád

Disciplinární řád

Příkaz ke stanovení výše poplatků za studium

Směrnice k seminárním a jiným studentským pracím