Úřední deska

Řídící dokumentace

Dlouhodobý a strategický záměr

Výroční a hodnotící zprávy

Dokumenty a předpisy vztahující se ke studiu

Oznámení o možnosti převzít písemnost doručovanou veřejnou vyhláškou

Řídící dokumentace (v angličtině)

Akademický senát MVŠO

Pozvánka na ustanovující schůzi Akademického senátu MVŠO