Ústav společenských věd

Mgr. Mariia Popko
Manažerka ústavu 

Excelence ústavu

  • Společenská odpovědnost (CSR)

Odborností ústavu je především řešení problematiky CSR v malých
a středních podnicích, včetně rodinných firem. Dále prosazování principů v rámci EU a s nimi souvisejících etických zásad. Mimo jiné
se ústav zabývá výukou práva a odborného cizího jazyka (AJ)

Interní členové

Mgr. Pavla Ludvíková, Ph.D.

Externisté

Mgr. Jiří Mánek
PhDr. Antonín Bryks
Gerald Cohl
JUDr. Zuzana Vylegalová

Excelence

  • CSR