Ústav společenských věd

Mgr. Mariia Popko
Manažerka ústavu 

Interní členové

Externisté

JUDr. Zuzana Vylegalová