RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D.

Externí spolupracovník | Ústav informatiky a aplikované matematiky

Vladimír Slezák je absolvent Přírodovědecké fakulty UP Olomouc, obor Matematika, Deskriptivní geometrie (1996) a doktorského studia na téže fakultě, obor algebra. Odborně se specializuje na algebru, geometrii a didaktiku matematiky. Je externím spolupracovníkem MVŠO, vyučuje zde matematické disciplíny; podílel se jako spoluřešitel na projektu Moderní přístup k aplikaci matematických dovedností v přírodovědných a ekonomických oborech a je spoluautorem publikace Software Mathematica pro ekonomy. Vedle toho působí jako zástupce ředitele Gymnázia Uničov (od roku 2008 doposud).

Kontakt

vladimir.slezak@mvso.cz
+420 587 332 326

Konzultační hodiny

Po předchozí e-mailové domluvě.

Věda a výzkum

Projekty
Publikační činnost