Akademičtí pracovníci

Ústav managementu a marketingu

Ústav ekonomie

Ústav podnikové ekonomiky

Ústav informatiky a aplikované matematiky 

Ústav společenských věd a práva

ÚSTAV MANAGEMENTU
A MARKETINGU

Ing. Štefan Kolumber, Ph.D.
Manažer ústavu

Docenti a profesoři

Odborní asistenti

Ing. Tomáš Jelínek, Ph.D.

Externí spolupracovníci

ÚSTAV EKONOMIE

Ing. Eva Jílková, Ph.D.
Manažerka ústavu
 

Docenti a profesoři

Odborní asistenti

Externí spolupracovníci

ÚSTAV PODNIKOVÉ EKONOMIKY

Ing. Štefan Kolumber, Ph.D.
Manažer ústavu

Docenti a profesoři

Odborní asistenti

Externí spolupracovníci

ÚSTAV INFORMATIKY A APLIKOVANÉ MATEMATIKY

Mgr. Veronika Říhová, Ph.D.
Manažerka ústavu
 

Docenti a profesoři

Odborní asistenti

Externí spolupracovníci

ÚSTAV SPOLEČENSKÝCH VĚD A PRÁVA

Mgr. Tetiana Arkhangelska, Ph.D.
Manažerka ústavu
 

Docenti a profesoři

Odborní asistenti

Externí spolupracovníci