Akademičtí pracovníci

ÚSTAV EKONOMIKY A ŘÍZENÍ PODNIKU

doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.
Manažerka ústavu

Interní členové

doc. Ing.
J. Duháček Šebestová, Ph.D.

Regionální rozvoj

Externí členové

Ing. Pavla Pokorná
Vybrané problémy ekonomiky podniku
RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc. MBA 
Strategické řízení firmy
Ing. Petra Krejčí
Vybrané problémy ekonomiky podniku
Ing. Eliška Zapletalíková
Podniková ekonomika

ÚSTAV UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Ing. Omar Ameir , Ph.D.
Manažer ústavu

Interní členové

Externí členové

doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.
Prostorové informační systém
Mgr. Vít Pászto, Ph.D.
Zdroje ekonomických dat
Dr. Ing. Ingrid Majerová
Mikroekonomie

ÚSTAV SPOLEČENSKÝCH VĚD

Mgr. Martin Fink
Manažer ústavu

Interní členové

Externí členové

Mgr. Markéta Vitoslavská
Řízení lidských zdrojů
Mgr. Petr Černoch
Základy psychologie a sociologie

Dr. Vlastislav Lexa
Koncipient

ÚSTAV INOVACÍ V PODNIKÁNÍ

Ekaterina
Chytilová, Ph.D.

Manažerka ústavu

Externí členové

Ing. Martina Buráňová
projektový servis

Ing. Tomáš Jelínek, Ph.D.
PR

ÚSTAV APLIKOVANÉ MATEMATIKY

Mgr. Jan Wossala, Ph.D.
Manažer ústavu

Interní členové

Externí členové

ÚSTAV INFORMATIKY

PhDr. Jan Lavrinčík, Ph.D.
Podnikání na internetu

Interní členové

Externí členové

doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Databázové systémy

ÚSTAV MARKETINGU A MULTIMÉDIÍ

Ing. Tomáš Jelínek, Ph.D.
Manažer ústavu

Interní členové

Externí členové

Mgr. et Mgr. Radim Weiss
Digitální marketing

Bc. Miroslav Roth
BEA production