Akademičtí pracovníci

Ústav managementu a marketingu

Ústav ekonomie

Ústav podnikové ekonomiky

Ústav informatiky a aplikované matematiky 

Ústav společenských věd a práva

ÚSTAV MANAGEMENTU
A MARKETINGU

Ing. Štefan Kolumber, Ph.D.
Manažer ústavu

Docenti a profesoři

Odborní asistenti

Externí spolupracovníci

Mgr.​​​​​​ Petr Albrecht
Logistický management
 
Ing. Ladislav Moravec, MBA
Management podpůrných procesů
 

Ing. Tomáš Jelínek Ph.D.
Public relations

Mgr. et Mgr. Radim Weiss
Digitální marketing

ÚSTAV EKONOMIE

Mgr. Mariia Popko
Manažerka ústavu

Docenti a profesoři

Odborní asistenti

Externí spolupracovníci

Ing. Kamil Dobeš, Ph.D.
Mikroekonomie
 

ÚSTAV PODNIKOVÉ EKONOMIKY

Ing. Štefan Kolumber, Ph.D.
Manažer ústavu

Docenti a profesoři

Odborní asistenti

Externí spolupracovníci

Ing. Pavla Pokorná
Vybrané problémy ekonomiky podniku
 
Ing. Zuzana Stefanovová, Ph.D.
Finance a finanční trhy
 
Ing. Eliška Zapletalíková
Podniková ekonomika
 
Ing. Petra Krejčí
Vybrané problémy ekonomiky podniku
Ing. Dita Švarcová
Audit a controlling

ÚSTAV INFORMATIKY A APLIKOVANÉ MATEMATIKY

Mgr. Veronika Říhová, Ph.D.
Manažerka ústavu
 

Docenti a profesoři

Odborní asistenti

Externí spolupracovníci

Ing. Jaromír Berka
Operační systémy
 
Martin Kolář
Počítačové sítě
 
Mgr. Dalibor Princ
Algoritmizace
 
Mgr. Antonín Sedláček
Databázové systémy
 
Mgr. Zdeněk Seidl
Základy enterprise architektury
 
Mgr. Radovan Šimek
Objektově orientovaná analýza a návrh
 
Ing. David Tesařík
Architektura počítačových systémů
 
Mgr. Petr Turovský, MBA
Informační systémy
 

ÚSTAV SPOLEČENSKÝCH VĚD A PRÁVA

Mgr. Tetiana Arkhangelska, Ph.D.
Manažerka ústavu
 

Docenti a profesoři

Odborní asistenti

Externí spolupracovníci