Akademičtí pracovníci

ÚSTAV EKONOMIKY A MANAGEMENTU

Interní členové

Externí členové

RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc. MBA 
Strategické řízení firmy

ÚSTAV UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Interní členové

Externí členové

doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.
Prostorové informační systémy
Mgr. Vít Pászto, Ph.D.
Zdroje ekonomických dat
Dr. Ing. Ingrid Majerová
Mikroekonomie

ÚSTAV SPOLEČENSKÝCH VĚD

Externí členové

Mgr. Pavla Ludvíková, Ph.D.
Komunikační dovednosti

JUDr. Zuzana Vylegalová                                    Právo duševního vlastnictví

Mgr. Markéta Vitoslavská
Řízení lidských zdrojů

PhDr. Antonín Bryks                                              Základy psychologie a sociologie

JUDr. Iveta Vankátová, Ph.D.                               Právo obchodních korporací

Dr. Vlastislav Lexa
Koncipient

Mgr. Jan Grepl                                                          Pracovní právo 

Mgr. Bc. Štefan Rehák, LL.M.                             Soukromé právo 

ÚSTAV MARKETINGU A MULTIMÉDIÍ

Ing. Tomáš Jelínek, Ph.D.
Manažer ústavu

Interní členové

Externí členové

Mgr. et Mgr. Radim Weiss
Digitální marketing

Bc. Miroslav Roth
BEA production

ÚSTAV APLIKOVANÉ MATEMATIKY

Externí členové

Mgr. Paulína Jašková
Statistika

CENTRUM PODNIKAVOSTI A INFORMATIKY

Interní členové