1500+

Absolventů

17 let 

Zkušeností

46

Spolupracujících univerzit

120+

Firemních partnerů

Mimořádná uplatnitelnost absolventů

Výuku sestavujeme tak, aby uplatnitelnost našich absolventů byla co nejvyšší. Nyní přesahuje hranici 99 %, což by nebylo možné bez propojení s praxí, možnosti online výuky nebo individuálnímu přístupu ke každému studentovi.


Student, náš zákazník. Absolvent, náš partner

Vzdělání pro praxi

Na výuce spolupracujeme s více než 100 firmami.

Individuální přístup

Kreativní a podnikatelský potenciál objevíme v každém z vás.

Mezinárodní zkušenosti

Díváme se za hranice a učíme se od nejlepších!

  • Individuální přístup je klíčem kvalitního mentoringu. Abychom studentům předali naše know-how, udržujeme ideální poměr vyučujících ke studentů. Na jednoho akademika tak na MVŠO připadají 4 studenti.
  • Aby naše vzdělávací i vědecká práce byla na světové úrovni, spolupracujeme s řadou renomovaných institucí v Německu, Izraeli, Velké Británii nebo Číně.
  • Současná doba volá po použití moderních vzdělávacích prostředků. Proto využíváme například digitalizovaných studijních materiálů nebo interaktivních prvků ve výuce.

Propojení teorie s praxí je cestou k úspěchu

Inovace

Důraz na inovační procesy, díky nimž se MVŠO může posouvat kupředu a definovat/inovovat nové oblasti.

Odborné excelence

Vyjádření odborné úrovně školy v celém rozsahu její činnosti. Tedy oblasti výuky, VaV, VaI a businessu služeb a produktů.

Business partnerství

Opora ve stabilních a renomovaných partnerech z oblasti IT, logistiky nebo třeba bankovnictví.


Intenzivní zapojení do mezinárodního světa vzdělávání

Mobility studentů a akademiků, propojení odborné excelence se zahraničními partnery, realizace mezinárodních projektů. Intenzivní spolupráce v rámci středoevropského prostoru – země V4.


HR Award

MVŠO respektuje principy uvedené v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (EC&C). Díky tomu jí Evropská komise v roce 2020 prestižní známku kvality HR Award. Více informací najdete v dedikované sekci.