Historie

MVŠO – soukromá vysoká škola založená pro podporu a rozvoj hospodářství regionu.
RNDr. Josef Tesařík
 • Město Olomouc je po staletí historickým jádrem Moravy a jeho významným kulturním a vzdělanostním centrem. Svoji strategickou pozici ve střední Evropě se stalo přirozenou křižovatkou řady národů a historických událostí.
   
 • V průběhu let v Olomouci vznikla celá řada vzdělávacích institucí (1563 Jezuitská kolej, 1573 povýšena na Univerzitu, 1725 „Stavovská akademie“,…), které podporovaly hospodářský, finanční a správní rozvoj celého regionu – Olomouc se stala univerzitním městem.
   
 • Moravskou vysokou školu Olomouc o.p.s. založily v roce 2005 společnosti Regionální centrum Olomouc s.r.o. a TESCO SW a.s. jako soukromou obecně prospěšnou společnost. Majitel obou společností RNDr. Josef Tesařík se stal prvním ředitelem školy.
 • Vysoká škola má svůj znak, který vytvořil mezinárodně uznávaný heraldik Jiří Louda. Respektuje dlouholetou tradici vzdělávání a výchovy ve městě Olomouci a na Moravě.
   
 • V prvních letech existence se škola zaměřila na ekonomicko-manažerské bakalářské studium, které sloužilo především studentům z regionu.
   
 • Postupně se rozvíjela řada mezinárodních kontaktů a projektů jak z programu Erasmus pro mobilitu studentů a pedagogů, tak uzavíráním konkrétních partnerství s významnými univerzitami.
   
 • V současné době poskytuje vzdělávání v rámci programů Bc. a Mgr. studia (akreditovaného v ČR) nejen studentům z ČR, ale i ze členských zemí EU a studentům mimoevropským, především z Asie.
 • Od roku 2013 sídlí škola v moderních budovách BEA centru Olomouc, v rozvíjející se moderní čtvrti Olomouce. Ve spolupráci s dalšími partnery campusu se podílí na rozvoji podnikání a inovací v regionu.
   
 • Klíčovým partnerem nejen pro založení, ale i rozvoj MVŠO je firma TESCO SW a.s. Firma svým zaměřením na oblast informačních a komunikačních technologií dlouhodobě poskytuje vysoké škole (MVŠO) finanční zázemí i odborné a personální kapacity.