Promoce

O promocích 2020

Promoce je slavnostním akademickým obřadem, během kterého je úspěšným absolventům předán jejich vysokoškolský diplom. V roce 2020 slavíme 15 let od založení MVŠO a je příznačné, že právě v tomto roce budou vedle bakalářských absolventů promování vůbec první inženýři.
Ceremoniál je pro všechny promované absolventy významným mezníkem, na který budou vzpomínat po celý život. Na slavnostní obřad jsou tak srdečně zváni i rodinní příslušníci či přátelé čerstvých absolventů, kteří s nimi mohou sdílet svůj životní úspěch.

Základní informace

Termín: 9.10. 2020
Čas: 10:00-11:00 (Absolventi se musí dostavit do sálu Orbis nejpozději v 8:45. Rodinní příslušníci se mohou scházet od 9:30.)
Místo: Sál Orbis, BEA centrum Olomouc
Cena: 950 Kč (V ceně je zahrnuto zajištění fotografických a multimediálních služeb, zapůjčení talárů a pronájem sálu.) Částku uhraďte nejpozději do 30.9.2020 na účet školy číslo 197621416/0300, jako variabilní symbol použijte Vaše studentské číslo BEZ PÍSMENE M. Do poznámky uveďte Promoce jméno a příjmení. Bez uhrazeného poplatku Vám nebude umožněno promoci absolvovat.

V případě dotazů se obracejte na Veroniku Sečkovou

Přihláška na promoce

  • Vyberte
  • Bakalář
  • Inženýr