Promoce

O promocích 2021

Promoce je slavnostním akademickým obřadem, během kterého je úspěšným absolventům předán jejich vysokoškolský diplom.
Ceremoniál je pro všechny promované absolventy významným mezníkem, na který budou vzpomínat po celý život. Na slavnostní obřad jsou tak srdečně zváni i rodinní příslušníci či přátelé čerstvých absolventů, kteří s nimi mohou sdílet svůj životní úspěch.

Základní informace

Termín: 24. 6. 2021

Diplomy: Vaše diplomy si můžete vyzvednout v úředních hodinách studijního oddělení v měsíci červenci 2021.

Poplatky:  S promocí se nově pojí pouze poplatek za flashdisk s fotografiemi a audiovizuálním záznamem z promoce - cena 300 Kč.                         Platbu proveďte nejpozději do 21. 6. 2021 na účet školy 197621416/0300. Jako variabilní symbol použijte osobní číslo studenta ve tvaru Mxxxxx.

V případě dotazů se obracejte na Veroniku Sečkovou

Přihláška na promoce

Sběr přihlášek na promoci probíhá do 17. 6. 2021

  • Vyberte
  • Bakalář
  • Inženýr