Promoce 2024

O promocích 2024

Promoce jsou slavnostním akademickým obřadem, při nichž akademičtí funkcionáři odevzdávají absolventům všech typů studijních programů, které MVŠO nabízí, vysokoškolský diplom. Ceremoniál je pro všechny promované absolventy významným mezníkem, na který budou vzpomínat po celý život.

Slavnostní promoční obřad se koná:

  • ve čtvrtek 27. 6. 2024
  • v sále Orbis BEA centra Olomouc

Účast na promoci je zdarma.
Počet hostů na promoci není omezen.

Pokud budete mít zájem o flashdisk s fotografiemi - Promoce 2023, cena za tento balíček je 300 korun.
Platbu proveďte nejpozději do 4. 8. 2023 na účet školy 197621416/0300. Jako variabilní symbol použijte osobní číslo studenta (UČO).

Fotogalerii z promoce 2023 najdete zde

Přihláška na promoce

Sběr přihlášek na promoci probíhá do 21. 6. 2024

  • Bakalář
  • Inženýr

Další informace
V případě, že se nebudete moci aktu zúčastnit, si diplomy můžete vyzvednout v úředních hodinách
studijního oddělení v měsíci červenci 2024.

Další dodatečné otázky vám zodpoví Mgr. Michaela Zapletalová (+420 587 332 363).