Promoce

O promocích 2020

Promoce je slavnostním akademickým obřadem, během kterého je úspěšným absolventům předán jejich vysokoškolský diplom. V roce 2020 slavíme 15 let od založení MVŠO a je příznačné, že právě v tomto roce budou vedle bakalářských absolventů promování vůbec první inženýři.
Ceremoniál je pro všechny promované absolventy významným mezníkem, na který budou vzpomínat po celý život. Na slavnostní obřad jsou tak srdečně zváni i rodinní příslušníci či přátelé čerstvých absolventů, kteří s nimi mohou sdílet svůj životní úspěch.

Základní informace

Termín: Vzhledem k aktuální situaci s šířící se epidemií onemocnění Covid-19 a s tím spojenými přísnými hygienickými opatřeními jsme nuceni přistoupit ke zrušení promoce. Slavnostní promoce se uskuteční v náhradním termínu v červnu 2021. O tomto termínu budete včas informováni.

Diplomy: Vaše diplomy si můžete vyzvednout v úředních hodinách studijního oddělení v měsíci říjnu 2020.

Poplatky: Uhrazený poplatek za promoci vám bude vrácen převodem na účet, ze kterého byla platba poukázána. Pokud jste poplatek hradili v hotovosti na rektorátu MVŠO, bude vám tento vrácen také v hotovosti po předložení příjmového dokladu.

V případě dotazů se obracejte na Veroniku Sečkovou

Přihláška na promoce

  • Vyberte
  • Bakalář
  • Inženýr