Promoce 2024

O promocích 2024

Promoce jsou slavnostním akademickým obřadem, při nichž akademičtí funkcionáři odevzdávají absolventům všech typů studijních programů, které MVŠO nabízí, vysokoškolský diplom. Ceremoniál je pro všechny promované absolventy významným mezníkem, na který budou vzpomínat po celý život.

V případě zájmu o fotografie z promocí Vás prosíme o zaplacení poplatku ve výši 150 Kč na účet školy (č.ú. 197621416/0300) nebo osobně na Studijním oddělení. Jako variabilní symbol použijte osobní číslo studenta (UČO).

Fotogalerii z promoce 2024 najdete zde.

Přihláška na promoce

  • Bakalář
  • Inženýr

Další informace
V případě, že se nebudete moci aktu zúčastnit, si diplomy můžete vyzvednout v úředních hodinách
studijního oddělení v měsíci červenci 2024.

Další dodatečné otázky vám zodpoví Mgr. Michaela Zapletalová (+420 587 332 363).