Zakladatel a vize

Zakladatel

RNDr. Josef Tesařík
podnikatel, filantrop, patriot

Vize

Cílem soukromé, obecně prospěšné společnosti je připravit studenty na podnikatelskou, manažerskou nebo odbornou dráhu s mezinárodním přesahem. Důraz pak klademe na inovační pohyby, užitečnost a vztah k domovu.

Koncepce pro rok 2024

Intenzivní rozvoj odborností a excelencí školy směřujících k leadershipu hospodářských subjektů.
Aktivní vstup do mezinárodního světa vzdělanosti a odbornosti.
Zaměření na cross-cultural communication v rámci Evropy a světa.

Dlouhodobá výzva

Cílit na dosažení úrovně prestižní, mezinárodně akreditované a business školy.
Poskytovat znalostní podporu žákům středních škol a občanům regionu v podnikání a business aktivitách.
Propojovat aplikovaný výzkum s businessem se zaměřením na inovace a akceleraci hospodářství v regionu.
Členství v BEA mezinárodním inovačním centru Olomouc.

RNDr. Josef Tesařík a Moravská vysoká škola Olomouc