Zakladatel a vize

Zakladatel

RNDr. Josef Tesařík
podnikatel, filantrop, patriot

Vize

Cílem soukromé, obecně prospěšné společnosti je připravit studenty na podnikatelskou, manažerskou nebo odbornou dráhu s mezinárodním přesahem. Důraz pak klademe na inovační pohyby, užitečnost a vztah k domovu.

Koncepce pro rok 2023

Intenzivní rozvoj odbornosti školy ve členění odborná excelence, výuka a aplikační výstupy.
Aktivní vstup do mezinárodního světa vzdělanosti a odbornosti.
Realizace vzdělávání pro zahraniční studenty.

Dlouhodobá výzva

Členství v BEA mezinárodním inovačním centru Olomouc.
Cílit na dosažení úrovně prestižní, mezinárodně akreditované a business školy.
Poskytovat znalostní podporu žákům středních škol a občanům regionu v podnikání a business aktivitách.
Propojovat aplikovaný výzkum s businessem se zaměřením na inovace a akceleraci hospodářství v regionu.