Věda a výzkum

Výzkumná organizace MŠMT ČR

MVŠO je zařazena do hodnocení Systému Kvalitních Výsledků (SKV)

Zaměřujeme se na ekonomiku, management, marketing a informační technologie. Náš aplikovaný výzkum vychází z potřeb regionu. MVŠO je členem České společnosti ekonomické (ČSE). 

MVŠO figuruje na seznamu výzkumných organizací ČR a seznamu výzkumných organizací MŠMT a je zařazena do hodnocení Sytému Kvalitních Výsledků (SKV).