Výzkumná organizace MŠMT ČR

Zaměřujeme se na ekonomiku, management, marketing a informační technologie. Náš aplikovaný výzkum vychází z potřeb regionu. MVŠO je členem České společnosti ekonomické (ČSE). 

MVŠO figuruje na seznamu výzkumných organizací ČR a seznamu výzkumných organizací MŠMT. Rozvoj vědy a výzkumu je stimulován prostřednictvím mezioborové mezinárodní konference International Days of Science nebo díky vědeckému časopisu EMI Journal

HR Award

MVŠO respektuje principy uvedené v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (EC&C). Díky tomu jí Evropská komise v roce 2020 prestižní známku kvality HR Award. Více informací najdete v dedikované sekci.

Projekty

Interní grantová agentura (IGA)

Interní grantová agentura MVŠO vznikla za účelem podpoření vzájemného rozvoje tvůrčí činnosti studentů a akademických pracovníků, a to především v oblasti vědecko-výzkumných projektů. Prostřednictvím této agentury se tak mohou stávající studenti, pod vedením zkušených akademických pracovníků, aktivně zapojit do řešení aktuálních projektových témat a získat tak zkušenosti s přípravou, podáním i realizací projektů. Prostřednictvím vybraných projektů dochází také k rozvoji odborných excelencí MVŠO a akademičtí pracovníci tak mohou získat základ pro následné uplatnění řešených témat v rámci výzev vyhlašovaných v národních či mezinárodních programech. Konkrétní témata zaměření projektů jsou vždy aktualizována a vyhlašována v každoroční výzvě, doba řešení podpořených projektů je 18 měsíců. Uchazeči o finanční podporu v rámci IGA musí respektovat zásady pro poskytování účelové podpory.

Témata IGA na období 2022/23 jsou podrobněji rozepsána zde.

Projekty přijaté k podpoře

Analýza firem v Olomouckém kraji s využitím multikriteriálních modelů

Hlavní řešitel: doc. RNDr. Martina Pavlačková, Ph.D.

Strategické plány univerzitních studentů ve vztahu k jejich kariéře

Hlavní řešitel: Mgr. Daniela Navrátilová, Ph.D.

Míra aplikace behaviorálních metod v MSP Olomouckého kraje

Hlavní řešitel: Ing. Omar Ameir, Ph.D.

Dokončené projekty

Zhodnocení inovačních aktivit a identifikování faktorů bránících jejich realizaci u malých a středních podniků v Olomouckém kraji

Hlavní řešitel: doc. Ing. Jindra Peterková, Ph.D.

Srovnání vybraných ukazatelů životní úrovně v České republice a v dalších zemích

Hlavní řešitel: Ing. Eva Jílková, Ph.D.

CSR (Společenská odpovědnost organizací) a město Olomouc

Hlavní řešitel: PhDr. Dana Bernardová, Ph.D.

Výsledky vědy a výzkumu

RIV

Aktuální výsledky vědy a výzkumu jsou dostupné na portálu Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Vybraná publikační činnost za období 2016-2022

2022

 • ŠEBESTOVÁ, JARMILA DUHÁČEK, AND CRISTINA RALUCA GH. POPESCU. 2022. Factors Influencing Investments into Human Resources to Support Company Performance. Journal of Risk and Financial Management 15: 19. https://doi.org/10.3390/jrfm15010019
 • PAWLICZEK A, KUROWSKA-PYSZ J, SMILNAK R. Relation between Globe Latitude and the Quality of Life: Insights for Public Policy Management. Sustainability. 2022; 14(3):1461. https://doi.org/10.3390/su14031461 (IF: 3,251; SJR: 0,612)
 • MACKŮ, K., VOŽENÍLEK, V., PÁSZTO, V. Linking the quality of life index and the typology of European administrative units. Journal of International Development. ISSN 0954-1748. Dostupné z: doi:10.1002/jid.3586 (IF: 1,821; SJR: 0,533)
 • PAVLAČKOVÁ, M, TADDEI, V. Mild Solutions of Second-Order Semilinear Impulsive Differential Inclusions in Banach Spaces. Mathematics. 2022; 10(4):672. https://doi.org/10.3390/math10040672  (IF: 2,258; SJR: 0,495)
 • PAVLAČKOVÁ, M., TADDEI, V., Bound Sets Approach to Impulsive Floquet Problems for Vector Second‑Order Diferential Inclusions, Diferential Equations and Dynamical Systems (2022) https://doi.org/10.1007/s12591-021-00586-4  (SJR: 0,312)
 • ZIMMERMANNOVA, J.; PAVLIK, L.; CHYTILOVA, E. Digitalisation in Hospitals in COVID-19 Times—A Case Study of the Czech Republic. Economies 2022, 10, 68. https://doi.org/10.3390/economies10030068 (SJR: 0,445)
 • PAWLICZEK, A., KOLOS, P., LENORT, R., KOLUMBER, S., WICHER, P. MANAGEMENT TOOLS AND SYSTEMS – USAGE IN LOGISTICS COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC. Acta logistica. 2022, 9(1), 85-98. ISSN 13395629. Dostupné z: doi:10.22306/al.v9i1.273 (SJR: 0,205)
 • HOWANIEC, H., KARYY, O., PAWLICZEK, A. The Role of Universities in Shaping Talents—The Case of the Czech Republic, Poland and Ukraine. Sustainability. 2022; 14(9):5476. https://doi.org/10.3390/su14095476 (IF: 3,251; SJR: 0,612)

2021:

 • PÁSZTO, V., BURIAN, J., & MACKŮ, K. (2021): Changing Mobility Lifestyle : A Case Study on the Impact of COVID-19 Using Personal Google Locations Data. International Journal of E-Planning Research, 10(2), 66–7966–79. https://doi.org/10.4018/IJEPR.20210401.oa6 (SJR 0,353)
 • PÁSZTO V, PÁNEK J, GLAS R, VAN VUGHT J. Spationomy Simulation Game–Playful Learning in Spatial Economy Higher Education. ISPRS International Journal of Geo-Information. 2021; 10(2):74. https://doi.org/10.3390/ijgi10020074 (IF 2,899; SJR 0.684)
 • PAVLACKA, O., PAVLACKOVA, M. (2021). On the properties of the fuzzy weighted average of fuzzy numbers with normalized fuzzy weights. Iranian Journal of Fuzzy Systems, 18(4), 1-17. doi: 10.22111/ijfs.2021.6173 (IF 2,100; SJR 0,350)
 • PAVLÍK, L., CHYTILOVÁ, E., ZIMMERMANNOVÁ, J. Security Aspects of Healthcare Organization from the Perspective of Digitization of Facility Management. WSEAS TRANSACTIONS ON BUSINESS AND ECONOMICS [online]. 2021, 18, 360-366. ISSN 2224-2899. Dostupné z: doi:10.37394/23207.2021.18.36 (SJR 0.158)
 • BERNARDOVÁ, D., FINK, M., ARKHANGELSKA, T. Knowledge of the Corporate Social Responsibility Concept as a Part of the Intellectual Capital of Small and Medium-sized Organizations from the Perspective of Lifelong Learning. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education. 2021, roč. 12, č. 6, s. 1330-1338. doi:10.17762/turcomat.v12i6.2473. (SJR 0,218)
 • HÁJEK, M., ZIMMERMANNOVÁ, J., HELMAN, K. Environmental efficiency of economic instruments in transport in EU countries. Transportation Research Part D: Transport and Environment. 2021, 100. ISSN 13619209. doi:10.1016/j.trd.2021.103054 (IF: 5,495; SJR: 1,600)
 • ZIMMERMANNOVA, J., REDECKER, A. P., MENSIK, M., JUERGENS, C. 2021. "Geospatial Data Analysis and Economic Evaluation of Companies for Sustainable Business Development—An Interdisciplinary Teaching Approach" Sustainability 13, no. 20: 11245. https://doi.org/10.3390/su132011245 (IF: 3,5; SJR:0,612)