Ústavy

Odbornost ústavů je rozvíjena spoluprací se strategickými partnery mezinárodními a českými odbornými asociacemi
a partnerskými univerzitami