Nabídka kurzů

Online English

Od 950 Kč

Vzdělávání prostřednictvím aplikace
Adaptivní učení (náročnost podle Vaší úrovně)
Volba modulů (akademická/obchodní angličtina)
Různé formy výuky (čtení/poslech/video/gramatika/slovní zásoba/výslovnost)
Možnost konzultací s rodilým mluvčím
Přehled o Vašem zlepšení

Kurzy pro žáky ZŠ a SŠ

Svět obchodu
Start kariéry
Identitu máš jen jednu!
Rozhodování v kritických situacích
Behaviorální ekonomie
Rodinný rozpočet
...a další kurzy

Kurzy pro firmy

Cena na základě poptávky

Projektové řízení
Efektivní Time Management
Úvod do krizového managementu
Efektivní Time Management
Řízení lidských zdrojů
Řešení konfliktních situací
...a další oblasti

Kurzy pro pedagogy

Od 750 Kč/účastník

Podnikavost
Využití ICT ve výuce a examinaci
Nástroje kreativní prezentace ve výuce
Nástroje moderní a efektivní propagace školy
Efektivní techniky výuky
Prezentační dovednosti pro pedagogy
...a další kurzy