Harmonogram akademického roku

Bakalářské studium (Bc.) – 1. ročník

Prezenční studium

1. termín zápisu 7. 9. 2021 (10.00–14.00)
2. termín zápisu 17. 9. 2021 (10.00–14.00)
Další termíny zápisu individuálně

Kombinované studium

1. termín zápisu

10. 9. 2021 (14.00–20.00)

2. termín zápisu 17. 9. 2021 (14.00–20.00)
Další termíny zápisu individuálně

Zápisy do vyšších ročníků

Proběhnou elektronicky v IS do 17. 9. 2021

Navazující magisterské studium (Ing.) – 1. ročník

Prezenční studium

1. termín zápisu 8. 9. 2021 (10.00–14.00)
2. termín zápisu 17. 9. 2021 (10.00–14.00)
Další termíny zápisu individuálně

Kombinované studium

1. termín zápisu 10. 9. 2021 (14.00–20.00)
2. termín zápisu 17. 9. 2021 (14.00–20.00)
Další termíny zápisu individuálně

Zápisy do vyšších ročníků

Proběhnou elektronicky v IS do 17. 9. 2021

Zimní semestr

Zimní semestr

1. 9. 2021 – 13. 2. 2022
Zápis předmětů do zimního semestru v IS 7. 9. – 20. 9. 2021
Změny v zápisu předmětů v IS 20. 9. – 27. 9. 2021
Zahájení akademického roku – imatrikulace 29. 9. – 1. 10. 2021
Výuka dle rozvrhu 4. 10. – 23. 12. 2021
Výběr profilace (2. ročník Bc., 1. ročník Ing.) v IS 11. 10. – 29. 10. 2021

Obhajoby případových studií pro 2. a 3. ročník studia Bc.

3.1.2022 (2. roč.), 20.12.2021 (3. roč.)
Zápočtové a zkouškové období 3. 1. – 11. 2. 2022

Letní semestr

Letní semestr

14. 2. – 30. 6. 2022
Registrace předmětů do letního semestru v IS MVŠO 13. 12. 2021 - 10. 1. 2022 
Zápis předmětů do letního semestru v IS MVŠO 24. 1. – 13.2. 2022
Zveřejnění rozvrhu 24.1. 2022
Změny v zápisu předmětů v IS MVŠO 14. 2. – 27. 2. 2022
Výuka dle rozvrhu 14. 2. – 13. 5. 2022
International Week 4. 4. – 8. 4. 2022
Obhajoby případových studií 1. a 2. ročníku studia Bc. 16. 5. – 17. 5. 2022
Zápočtové a zkouškové období 18. 5. – 30. 6. 2022
Registrace předmětů do zimního semestru  v IS MVŠO 1. 6. – 17. 6. 2022
Žádost o zápis do semestru v IS MVŠO 1. 6. - 22. 9. 2022
Splnění studijních povinností pro SZZ (květen/červen) 3. 6. 2022
Splnění studijních povinností za AR 2021/2022 29.  7. 2022
Prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2022

Zadávání závěrečných prací

Návrhy a schvalování témat závěrečných prací Radou kvality vzdělávání a manažery ústavů

1. 1. - 31. 3. 2022
Zadávání témat závěrečných prací do IS MVŠO a přihlašování studentů k tématům 1. 4. – 30. 5. 2022

Státní závěrečné zkoušky (květen/červen 2022)

Obhajoba závěrečné práce + státní závěrečná zkouška

Editace zadání závěrečné práce

31. 3. 2022
Podání žádosti o nezveřejnění části závěrečné práce obsahující citlivé údaje 31. 3. 2022
Odevzdání závěrečných prací v IS MVŠO 2. 5. 2022
Přihláška k SZZ v IS MVŠO 2. 5. – 13. 5. 2022
Zveřejnění posudků závěrečných prací 30. 5. 2022
Splnění studijních povinností 3. 6. 2022
Zveřejnění rozpisu studentů na obhajoby a SZZ po 6. 6. 2022
Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška 13. 6. – 24. 6. 2022

Státní závěrečné zkoušky (srpen/září 2022)

Obhajoba závěrečné práce + státní závěrečná zkouška

Editace  zadání závěrečné práce 31. 3. 2022
Podání žádosti o nezveřejnění části závěrečné práce obsahující citlivé údaje 30. 6. 2022
Splnění studijních povinností 30. 6. 2022
Odevzdání závěrečných prací v IS MVŠO 29. 7. 2022
Přihláška k SZZ v IS MVŠO 30. 6. – 29. 7. 2022
Zveřejnění posudků závěrečné práce 15. 8. 2022
Zveřejnění rozpisu studentů na obhajoby a SZZ po 15. 8. 2022
Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška 29. 8. – 2. 9. 2022