Harmonogram akademického roku

Promoce      29. 6.  2023 v 10:30 hod.

Prezenční studium

1. termín zápisu 20.7.2022 10:00
2. termín zápisu 17.8.2022 10:00
Další termíny zápisu 9.9.2022 10:00

Kombinované studium

1. termín zápisu

20.7.2022 16:00

2. termín zápisu 17.8.2022 16:00
Další termíny zápisu 9.9.2022 16:00

Zápisy do vyšších ročníků

Proběhnou elektronicky v IS viz níže

Navazující magisterské studium (Ing.) – 1. ročník

Prezenční studium

1. termín zápisu 12.9. 2022 16:00
2. termín zápisu individuálně
Další termíny zápisu individuálně

Kombinované studium

1. termín zápisu 12.9. 2022 16:00
2. termín zápisu individuálně
Další termíny zápisu individuálně

Zápisy do vyšších ročníků

Proběhnou elektronicky v IS viz níže

Zimní semestr

Zimní semestr

1.9. 2022 - 12.2.2023
Zápis předmětů do zimního semestru v IS 9.9. – 25.9.2022
Změny v zápisu předmětů v IS 26.9. – 9.10.2022
Zahájení akademického roku  26.9.202
Výuka dle rozvrhu 26.9. – 16.12.2022
Výběr profilace v IS 1.9.2022 – 30.6.2023

Obhajoby případových studií pro 2. a 3. ročník studia Bc.

určuje vyučující předmětu
Zápočtové a zkouškové období 19.12.2022 – 10.2.2023

Letní semestr

Letní semestr

Registrace předmětů do letního semestru v IS MVŠO 20.1.2023 22.1.2023
Zápis předmětů do letního semestru v IS MVŠO 23.1. – 12.2.2023
Zveřejnění rozvrhu 23.1.2023
Změny v zápisu předmětů v IS MVŠO 13.2. – 26.2.2023
Výuka dle rozvrhu 13.2. – 12.5.2023
International Week 24.4. – 28.4.2023
Obhajoby případových studií 1. a 2. ročníku studia Bc. určuje vyučující předmětu
Zápočtové a zkouškové období 15.5. – 30.6.2023
Registrace předmětů do zimního semestru  v IS MVŠO 1.6. – 16.6.2023
Žádost o zápis do semestru v IS MVŠO 1.6. – 21.9.2023
Splnění studijních povinností pro SZZ (květen/červen) 2.6.2023
Splnění studijních povinností za AR 2021/2022 31.7.2023
Prázdniny 1.7. – 31.8.2023

Středa 28.9., pátek 28.10., čtvrtek 17.11.2022 – výuka neprobíhá (státní svátek)

Pátek 7.4.2023, pondělí 10.4.2023 – výuka neprobíhá (státní svátek)

Zadávání závěrečných prací

Návrhy a schvalování témat závěrečných prací Radou kvality vzdělávání a manažery ústavů

1.4. – 30.6.2023
Zadávání témat závěrečných prací do IS MVŠO a přihlašování studentů k tématům 3.4. – 30.6.2023

Platí pouze pro 2. ročník Bc. a 1. ročník NMgr.

Státní závěrečné zkoušky (červen 2023)

Obhajoba závěrečné práce + státní závěrečná zkouška

Editace zadání závěrečné práce

do 31.3.2023
Podání žádosti o nezveřejnění části závěrečné práce obsahující citlivé údaje do 31.3.2023
Odevzdání závěrečných prací v IS MVŠO do 2.5.2023
Přihláška k SZZ v IS MVŠO 2.5. – 12.5.2023
Zveřejnění posudků závěrečných prací do 31.5.2023
Splnění studijních povinností do 2.6.2023
Zveřejnění rozpisu studentů na obhajoby a SZZ 5.6.2023
Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška 12.6. – 23.6. 2023

Platí pouze pro 3. ročník Bc. a 2. ročník NMgr.

Státní závěrečné zkoušky (srpen 2023)

Obhajoba závěrečné práce + státní závěrečná zkouška

Editace  zadání závěrečné práce do 31.3.2023
Podání žádosti o nezveřejnění části závěrečné práce obsahující citlivé údaje do 30.6.2023
Splnění studijních povinností do 31.7.2023
Odevzdání závěrečných prací v IS MVŠO do 31.7.2023
Přihláška k SZZ v IS MVŠO 30.6. – 31.7.2023
Zveřejnění posudků závěrečné práce do 14.8.2023
Zveřejnění rozpisu studentů na obhajoby a SZZ 18.8.2023
Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška

29.8. – 31.8.2023

Platí pouze pro 3. ročník Bc. a 2. ročník NMgr.