Harmonogram akademického roku

Bakalářské studium (Bc.) – 1. ročník

Prezenční studium

1. termín zápisu 7. 9. 2021 (10.00–14.00)
2. termín zápisu 17. 9. 2021 (10.00–14.00)
Další termíny zápisu individuálně

Kombinované studium

1. termín zápisu

10. 9. 2021 (14.00–20.00)

2. termín zápisu 17. 9. 2021 (14.00–20.00)
Další termíny zápisu individuálně

Zápisy do vyšších ročníků

Proběhnou elektronicky v IS do 17. 9. 2021

Navazující magisterské studium (Ing.) – 1. ročník

Prezenční studium

1. termín zápisu 8. 9. 2021 (10.00–14.00)
2. termín zápisu 17. 9. 2021 (10.00–14.00)
Další termíny zápisu individuálně

Kombinované studium

1. termín zápisu 10. 9. 2021 (14.00–20.00)
2. termín zápisu 17. 9. 2021 (14.00–20.00)
Další termíny zápisu individuálně

Zápisy do vyšších ročníků

Proběhnou elektronicky v IS do 17. 9. 2021

Zimní semestr

Zimní semestr

1. 9. 2021 – 13. 2. 2022
Zápis předmětů do zimního semestru v IS 7. 9. – 20. 9. 2021
Změny v zápisu předmětů v IS 20. 9. – 27. 9. 2021
Zahájení akademického roku – imatrikulace 29. 9. – 1. 10. 2021
Výuka dle rozvrhu 4. 10. – 23. 12. 2021
Výběr profilace (2. ročník Bc., 1. ročník Ing.) v IS 11. 10. – 29. 10. 2021
Výběr volitelných předmětů do LS v IS 11. 10. – 29. 10. 2021
Obhajoby případových studií pro 2. a 3. ročník studia Bc. 3. 1. – 4. 1. 2022
Zápočtové a zkouškové období 3. 1. – 11. 2. 2022

Letní semestr

Letní semestr

14. 2. – 30. 6. 2022
Zápis předmětů do letního semestru v IS 11. 1. – 4. 2. 2022
Změny zápisu předmětů v IS 7. 2. – 11. 2. 2022
Výuka dle rozvrhu 14. 2. – 13. 5. 2022
International Week 4. 4. – 8. 4. 2022
Obhajoby případových studií 1. a 2. ročníku studia Bc. 16. 5. – 17. 5. 2022
Zápočtové a zkouškové období 18. 5. – 30. 6. 2022
Výběr volitelných předmětů do zimního semestru následujícího AR v IS 1. 6. – 17. 6. 2022
Splnění studijních povinností pro SZZ (květen/červen) 3. 6. 2022
Splnění studijních povinností za AR 2021/2022 29. 7. 2022
Prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2022

Zadávání závěrečných prací

Zadávání témat závěrečných prací v IS 21. 2. – 18. 4. 2022
Schvalování vypsaných témat v IS 24. 4. – 30. 5. 2022

Státní závěrečné zkoušky (květen/červen 2022)

Obhajoba závěrečné práce + státní závěrečná zkouška

Podání žádosti o nezveřejnění části závěrečné práce obsahující citlivé údaje 31. 3. 2022
Odevzdání závěrečných prací v IS a v tištěné podobě 2. 5. 2022
Přihláška k SZZ 2. 5. – 13. 5. 2022
Zveřejnění posudků závěrečných prací 30. 5. 2022
Splnění studijních povinností 3. 6. 2022
Zveřejnění rozpisu studentů na obhajoby a SZZ po 6. 6. 2022
Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška 13. 6. – 24. 6. 2022

Státní závěrečné zkoušky (srpen/září 2022)

Obhajoba závěrečné práce + státní závěrečná zkouška

Podání žádosti o nezveřejnění části závěrečné práce obsahující citlivé údaje 30. 6. 2022
Splnění studijních povinností 30. 6. 2022
Odevzdání závěrečných prací v IS a v tištěné podobě 29. 7. 2022
Přihláška k SZZ 30. 6. – 29. 7. 2022
Zveřejnění posudků závěrečných prací 15. 8. 2022
Zveřejnění rozpisu studentů na obhajoby a SZZ po 15. 8. 2022
Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška 29. 8. – 2. 9. 2022