Harmonogram akademického roku

Prezenční studium - zimní semestr

Zápis ke studiu do 1. ročníku

31. 8. 2020 – 16. 10. 2020

Zápis ke studiu  - ostatní ročníky

8. 9. 2020 – 11. 9. 2020

Předzápis volitelných předmětů pro 2. a 3. ročník ročnik Bc. studia a 2. ročníku NMgr. studia

27. 7. 2020 – 16. 8. 2020

Přípravný týden

14. 9. 2020 – 18. 9. 2020

Výuka dle rozvrhu

21. 9. 2020 – 11. 12. 2020

Obhajoby případových studií - 2. a 3. ročník Bc. studia Ekonomika a management

14. 12. 2020 – 15. 12. 2020

Opravný termín pro obhajoby případových studií

5. 1. 2021

Zápočtové období

16. 12. 2020 – 22. 12. 2020 

Zkouškové období

4. 1. 2021 – 5. 2. 2021

Prezenční studium - letní semestr

Předzápis volitelných předmětů 

14. 12. 2020 – 3. 1. 2021

Přípravný týden 1. 2. 2021 - 5. 2. 2021

Výuka dle rozvrhu pro 1. a 2. ročník Bc. studia a 1. ročník NMgr. studia

8. 2. 2021 – 7. 5. 2021

Obhajoby případových studií 1. a 2. ročníku Bc. studia 10. 5. 2021 - 11. 5. 2021
Opravný termín pro obhajoby případových studií 18. 5. 2021
Zápočtové období pro 1. a 2. ročník Bc. studia a 1. ročník NMgr. studia 12. 5. 2021 - 18. 5. 2021
Zkouškové období pro 1. a 2. ročník Bc. studia a 1. ročník NMgr. studia 19. 5. 2021 - 30. 6. 2021
Zápis volitelných předmětů do zimního semestru následujícího AR 26.7. – 15.8.2021
Splnění studijních povinností  za AR 2020/2021 pro 1. a 2. ročník Bc. studia a 1. ročník NMgr. studia 6. 8. 2021

Výuka dle rozvrhu 3. ročníku Bc. studia a 2. ročníku NMgr. studia

25. 1. 2021 – 1. 4. 2021

Zápočtové období 3. ročník Bc. studia a 2. ročník NMgr. studia

6. 4. 2021 – 9. 4. 2021

Zkouškové období 3. ročník Bc. studia a 2. ročník NMgr. studia

12. 4. 2021 – 7. 5. 2021

Termín splnění podmíněných zápisů pro 3. ročník 7. 5. 2021

Splnění studijních povinností  za AR 2020/2021 pro 3. ročník Bc. studia a 2. ročník NMgr. studia

6. 8. 2021

Kombinované studium -  zimní semestr

Předzápis volitelných předmětů do zimního semestru 2. a 3. ročníku Bc. studia a 2. ročníku NMgr. studia

27. 7. 2020 – 16. 8. 2020

Přípravný týden - nepovinný (Repetitorium z matematiky) 14. 9. 2020 – 18. 9. 2020
Tutoriály 1. ročník Bc. 9. 10. 2020 – 10. 10. 2020
23. 10. 2020 – 24. 10. 2020
6. 11. 2020 – 7. 11. 2020
20. 11. 2020 – 21. 11. 2020
4. 12. 2020 – 5. 12. 2020
Tutoriály 1. ročník Vodo Bc. 1.10. 2020– 3. 10. 2020
29. 10. 2020 – 31. 10. 2020
26.11. 2020 – 28. 11. 2020
10. 12. 2020 – 12. 12. 2020
Tutoriály 2. ročník Bc. 18. 9. 2020 – 19. 9. 2020
2. 10. 2020 – 3. 10. 2020
30. 10. 2020 – 31.10. 2020
13. 11. 2020 – 14.11. 2020
11. 12. 2020 – 12. 12. 2020
Tutoriály 2. ročník Vodo Bc. 24. 9. 2020 – 26. 9. 2020
8.10. 2020 – 10.10. 2020
5. 11. 2020 – 7. 11. 2020
3. 12. 2020 – 5.12.2020
Tutoriály 3. ročník Bc. 25. 9. – 26. 9. 2020
9. 10. – 10. 10. 2020
23. 10. – 24. 10. 2020
20. 11. – 21. 11. 2020
4. 12.  – 5. 12. 2020
Tutoriály 1. ročník NMgr. 16. 10. 2020 – 17. 10. 2020
30. 10. 2020 – 31. 10. 2020
13. 11. 2020 – 14. 11. 2020
27. 11. 2020 – 28. 11.2020
11. 12. 2020 – 12. 12.2020
Tutoriály 1. ročník Vodo NMgr. 8. 10. 2020 – 10. 10. 2020
5. 11. 2020 – 7. 11. 2020
19. 11. 2020 – 21. 11. 2020
3. 12. 2020 – 5. 12. 2020
Tutoriály 2. ročník NMgr. 18. 9. 2020 – 19.9.2020
2. 10. 2020 – 3.10.2020
16. 10. 2020 – 17.10.2020
6. 11.  2020 – 7.11.2020
27. 11. 2020 – 28.11.2020
Zápočtové období 16. 12. 2020 – 22. 12. 2020
Zkouškové období 4. 1. 2021 – 5. 2. 2021

Kombinované studium - letní semestr

Předzápis volitelných předmětů do letního semestru  14. 12. 2020 – 3. 1. 2021
Tutoriály 1. ročník Bc. 12. 2. – 13. 2. 2021
26. 2. – 27. 2. 2021
26. 3. – 27. 3. 2021
9. 4. – 10. 4. 2021
23. 4. – 24. 4. 2021
Tutoriály 1. ročník Vodo Bc. 11. 2. – 13. 2. 2021
11. 3. – 13. 3. 2021
8. 4. – 10. 4. 2021
6. 5. – 7. 5. 2021
Tutoriály 2. ročník Bc. 5. 2. – 6. 2. 2021
19. 2. – 20. 2. 2021
5. 3. – 6. 3. 2021
19. 3. – 20. 3. 2021
16. 4. – 17. 4. 2021
Tutoriály 2. ročník Vodo Bc.

4. 2. – 6. 2. 2021
11. 3. – 13. 3. 2021
15. 4. – 17. 4. 2021
29. 4. – 30. 4. 2021

Tutoriály 3. ročník Bc. 29. 1. – 30. 1. 2021
26. 2. – 27. 2. 2021
12. 3. – 13. 3. 2021
26. 3. – 27. 3. 2021
Tutoriály 1. ročník NMgr. 5. 2. – 6. 2. 2021
19. 2. – 20. 2. 2021
19. 3. – 20. 3. 2021
9. 4. – 10. 4. 2021
23. 4. – 24. 4. 2021
Tutoriály 1. ročník Vodo NMgr. 4. 2. – 6. 2. 2021
4. 3. – 6. 3. 2021
18. 3. – 20. 3. 2021
15. 4. – 17. 4. 2021
Tutoriály 2. ročník NMgr. 29. 1. – 30. 1. 2021
12. 2. – 13. 2. 2021
12. 3. – 13. 3. 2021
26. 3. – 27. 3. 2021
Zápočtové období pro 1. a 2. ročník Bc. studia a 1. ročník NMgr. studia 12. 5. – 18. 5. 2021
Zkouškové období pro 1. a 2. ročník Bc. studia a 1. ročník NMgr. studia 19. 5. – 30. 6. 2021
Splnění studijních povinností  za AR 2020/2021 pro 1. a 2. ročník Bc. studia a 1. ročník NMgr. studia 6. 8. 2021
Zápis volitelných předmětů do zimního semestru následujícího AR 26. 7. – 15. 8. 2021
Zápočtové období pro 3. ročník Bc. studia + 2. ročník NMgr. studia 6. 4. – 9. 4. 2021
Zkouškové období pro 3. ročník Bc. studia + 2. ročník NMgr. studia 12. 4. – 7. 5. 2021
Termín splnění podmíněných zápisů pro 3. ročník Bc. studia + 2. ročník NMgr. studia 7. 5. 2021
Splnění studijních povinností  za AR 2020/2021 pro 3. ročník Bc. studia a 2. ročník NMgr. studia 6. 8. 2021

Harmonogram státních závěrečných zkoušek v AR 2020/21

1. kolo zadávání témat kvalifikačních prací 15. 2. – 1. 4. 2021
2. kolo zadávání témat kvalifikačních prací 19. 4. 2021 – 21. 5. 2021
Odevzdání kvalifikačních prací (SZZ květen/červen) 31. 3. 2021
Přihláška k SZZ (SZZ květen/červen) 9. 4. 2021
Splnění studijních povinností (SZZ květen/červen) 7. 5. 2021
Obhajoby kvalifikačních prací (SZZ květen/červen) 24. 5. - 28. 5. 2021
Státní závěrečná zkouška (SZZ květen/červen) 31. 5. - 4. 6. 2021
Odevzdání kvalifikačních prací (SZZ září) 30. 6. 2021
Přihláška ke SZZ (SZZ září) 30. 6. 2021
Splnění studijních povinností (SZZ září) 6. 8. 2021
Odevzdání kvalifikačních prací po předchozí neúspěšné obhajobě v červnu 6. 8. 2021
Obhajoba kvalifikační práce a státní závěrečná zkouška - 2. termín 30. 8. - 3. 9. 2021