Harmonogram akademického roku

Promoce      27. 6.  2024

Bakalářské studium (Bc.) – 1. ročník

Prezenční studium

1. termín zápisu 18. 7. 2023 10:00
2. termín zápisu 17. 8. 2023 10:00
Další termíny zápisu 7. 9. 2022 10:00

Kombinované studium

1. termín zápisu

18. 7. 2023 16:00

2. termín zápisu 17. 8. 2023 16:00
Další termíny zápisu 7. 9. 2023 16:00

Zápisy do vyšších ročníků

Proběhnou elektronicky v IS viz níže

Navazující magisterské studium (Ing.) – 1. ročník

Prezenční studium

1. termín zápisu 12. 9. 2023 16:00
2. termín zápisu individuálně
Další termíny zápisu individuálně

Kombinované studium

1. termín zápisu 12. 9. 2023 16:00
2. termín zápisu individuálně
Další termíny zápisu individuálně

Zápisy do vyšších ročníků

Proběhnou elektronicky v IS viz níže

Zimní semestr

Zimní semestr

Zveřejnění rozvrhu do 8. 9. 2023
Zápis předmětů do zimního semestru v IS                                                            11. 9. – 24. 9. 2023
Zahájení akademického roku  25. 9. 2023
Výuka dle rozvrhu 25. 9. – 15. 12. 2023
Výběr profilace v IS 1. 9. – 24. 9. 2023
Zápočtové a zkouškové období

18. 12. 2023 – 11. 2. 2024

Čtvrtek 28. 9. 2023, pátek 17. 11. 2023 – výuka neprobíhá (státní svátek)

Letní semestr

Letní semestr

Zveřejnění rozvrhu do 26. 1. 2024
Zápis předmětů do letního semestru v IS MVŠO 29. 1. – 11. 2. 2024
Výuka dle rozvrhu 12. 2. – 10. 5. 2024
International Week 22. 4. – 26. 4. 2024
Zápočtové a zkouškové období 13. 5. – 30. 6. 2024
Žádost o zápis do vyšších ročínků v IS MVŠO 1. 6. – 31. 8. 2024
Splnění studijních povinností pro SZZ (červen) 2. 6. 2024
Splnění studijních povinností pro SZZ (srpen) 14. 7. 2024
Splnění studijních povinností za AR 2023/2024 31. 7. 2024
Prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2024

Pátek 29. 3. 2024, pondělí 1. 4. 2024, středa 1. 5. 2024, středa 8. 5. 2024 – výuka neprobíhá (státní svátek)

Zadávání závěrečných prací

Termín vypsání témat závěrečných prací

28. 3. – 4. 4. 2024
Návrhy vlastních témat studentů ve spolupráci s vedoucím práce 5. 4. – 28. 6. 2024
Přihlašování se studentů k tématům (vlastním nebo předem stanoveným) 8. 4. – 28. 6. 2024

Platí pouze pro 2. ročník Bc. a 1. ročník NMgr.

Státní závěrečné zkoušky (červen 2024)

Obhajoba závěrečné práce + státní závěrečná zkouška

Editace zadání závěrečné práce

do 31. 3. 2024
Podání žádosti o nezveřejnění části závěrečné práce obsahující citlivé údaje do 31. 3. 2024
Odevzdání závěrečných prací v IS MVŠO do 5. 5. 2024
Přihláška k SZZ v IS MVŠO 3. 5. – 12. 5. 2024
Zveřejnění posudků závěrečných prací do 31. 5. 2024
Splnění studijních povinností do 2. 6. 2024
Zveřejnění rozpisu studentů na obhajoby a SZZ 29. 5. 2024
Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška 10. 6. – 21. 6. 2024

Platí pouze pro 3. ročník Bc. a 2. ročník NMgr.

Státní závěrečné zkoušky (srpen 2024)

Obhajoba závěrečné práce + státní závěrečná zkouška

Editace zadání závěrečné práce do 31. 3. 2024
Podání žádosti o nezveřejnění části závěrečné práce obsahující citlivé údaje do 31. 3. 2024
Odevzdání závěrečných prací v IS MVŠO do 30. 6. 2024
Přihláška k SZZ v IS MVŠO 28. 6. – 11. 7. 2024
Splnění studijních povinností do 14. 7. 2024
Zveřejnění posudků závěrečné práce do 31. 7. 2024
Zveřejnění rozpisu studentů na obhajoby a SZZ 9. 8. 2024
Obhajoba závěrečné práce a státní závěrečná zkouška

26. 8. – 30. 8. 2024

Platí pouze pro 3. ročník Bc. a 2. ročník NMgr.