Excelence

Excelence jsou vyjádřením odborné úrovně školy v celém rozsahu její činnosti. Tedy oblasti výuky, VaV, VaI a businessu služeb a produktů.
RNDr. Josef Tesařík, ředitel MVŠO

Podnikavost a start-upy

Založení a realizace krajského centra podpory a podnikavosti středních škol.
Mezinárodní projekt podpory start-up v akademickém prostředí – V4.
Příprava a realizace centra start-up BEA centra Olomouc.

Strategický management

Cílení na malé a střední podniky.
Vědecko-výzkumné aktivity pro rodinné firmy.
Obecná charakteristika a principy.

Inovační ekosystémy

Inovační ekosystémy ve zdravotnictví Izraele.
Obecné principy a procesy.
 

Podpora zahraničních franšíz v ČR

Franšízové nabídky pro ČR.
Realizace a rozvoj Franšíz.
Franšízové procesy a obecné principy.

Společenská odpovědnost

Funkce a přínos v malých a středních podnicích.
Etické souvislosti.
Zobecnění principů v rámci EU.