Excelence

CSR • Hospodářství regionu • Podnikání a inovace • Smart Healthcare Innovations • Digitalizace

Excelence jsou vyjádřením odborné úrovně školy v celém rozsahu její činnosti. Tedy oblasti výuky, VaV, VaI a businessu služeb a produktů.
RNDr. Josef Tesařík, ředitel MVŠO

Společenská odpovědnost firem 

CSR je nedílnou součástí našeho života. Pomáháme společnostem hledat cesty, jak zahrnout sociální nebo environmentální hlediska do svého běžného fungování. Na CSR projektech aktivně spolupracujeme také s našimi studenty. Více informací...

Hospodářství regionu

Pro hospodářství našeho regionu děláme vždy maximum. Věnujeme se tvorbě pokročilých ekonomických analýz, prostorové ekonomice, která poháhá například s plánováním rozložení služeb, nebo tématu udržitelné energetiky. Více informací...

Podnikání a inovace

Věnujeme se podpoře rozvoje podnikatelského prostředí a přenosu výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. Zaměřujeme se na strategický management, startupy, podpůrné procesy ve zdravotnictví a inovační procesy SHI. Více informací...

Smart Healthcare Innovations

Smart Healthcare Innovations jsou zásadní ve svém potenciálu zlepšit kvalitu života mnoha lidí prostřednictvím nejnovějších technologií. Děláme vše pro to, aby se ČR mohla kvalitou zdravotní péče měřit s těmi nejlepšími. Více informací...

Digitalizace

Proces zavádění digitálních technologií do všech oblastí je pro nás klíčovým úkolem. Snažíme se z Moravské vysoké školy Olomouc budovat instituci s co nejlepší informačně-technologickou infrastrukturou. Více informací...